Akce se koná u příležitosti 90. výročí Československého rozhlasu a je v pořadí třetí výstavou tohoto charakteru ve zmíněné instituci.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout radiopřijímače z konce dvacátých a z období let třicátých, dále radiostanice vyrobené v době 2. světové války a také v 50. a 60. letech. Součástí výstavy se stane i prezentace řady telefonních přístrojů od těch nejstarších (nástěnných) až po přístroje z 60. let 20. dnes už minulého století. Mezi nejzajímavější a kuriozní exponáty se zařadí zařízení na hlasový záznam tzv. parlograph" - předchůdce diktafonu, u kterého se zvuk pořizoval na voskový váleček, z něhož mohla písařka zachycená slova následně přepisovat na psacím stroji.

Kancelářský přístroj zvonkový, sloužil na železnici v dobách před nástupem telegrafu a telefonu.Za zmínku stojí i premiérové uvedení drážního zařízení k předávání návěstí mezi výpravčími, což byl předchůdce telefonů a telegrafů, kterých se na železnici používalo až následně. Výstava bude zcela poprvé obohacena i o řadu československých tranzistorovým přijímačů, magnetofonů a historických měřících přístrojů.

Koníčkem souvisejícím se sběratelskou činností pana Drahoňovského st. (OK1APR) je radioamatérské vysílání se stanicemi po celém světě. Důkazem toho bude také řada lístků potvrzujících spojení s dalekými a pro nás exotickými končinami planety Země.

Lásku a kladný vztah k rádiím probudil v panu Drahoňovském jeho tehdejší soused pan Beneš ze Želech, který se sám zabýval sestrojováním krystalek a jednoduchých přijímačů. Stalo se tak ještě před zavedením elektřiny do této malé obce v roce 1950. O čtrnáct let později získal koncesi pro amatérské vysílání, kterému dodnes zůstal věrný a věnuje mu podstatnou část svého volného času.

Autor výstavy je členem Historického radioklubu československého, který sdružuje více než pět set registrovaných členů; zároveň čtyřikrát do roka vydává i svůj vlastní časopis a nejméně třikrát ročně pořádá oblíbená sběratelská setkání s možností výměny a koupě techniky, jak současné, tak historické.
Jeho celoživotní sbírka dnes čítá více než tři stovky přijímačů a další spojovací techniky. Jejich intenzívnímu a systematickému sbírání se začal pan Drahoňovský věnovat až v posledních třiceti letech, což bylo vzhledem k možnosti získání těch nejstarších a nejcennějších exemplářů, kterých bylo vyrobeno řádově pouze několik stovek, poměrně pozdě. Zejména po roce 1989 se totiž historická radiotechnika dostávala lacino za hranice země a získat dnes unikát, je velmi těžké.

Ale i přesto bude na výstavě v lomnickém muzeu opravdu co obdivovat a na své si přijdou především milovníci nostalgie zašlých časů a technických kuriozit.

Slavnostní zahájení výstavy proběhne v neděli 2. června v 10 hodin ve vstupní hale muzea. Úvodní slovo pronese člověk nad míru povolaný, dlouholetý uznávaný sběratel, autor několika odborných knih s danou tematikou pan Ing. Viktor Křížek (OK1XW). Zájemci si mohou některé z jeho knižních titulů zakoupit. Dobovou atmosféru jistě navodí a návštěvníky tak přenese do časů dávno minulých původní reprodukovaná hudba. Zajímavou technickou výstavu si můžete prohlédnout až do 28. července a již nyní vás srdečně zveme. Otevřeno je denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin.