Původní farní chrám byl Valdštejnem darován řádu Tovaryšstva Ježíšova a sám pak určil místo, kde bude stát kostel nový. Původně měl být biskupskou katedrálou, poté chrámem proboštským, ale nakonec se stal pouze kostelem farním.

Vysvěcen byl přesně 28. září 1701, tedy na svátek sv. Václava, ale jičínské posvícení se vždy konalo první říjnovou neděli. V neděli 2. října začne v 9 h. slavnostní bohoslužba u sv. Jakuba, odpoledne spolek Organum Cantate pořádá varhanní koncert Pro jičínské varhany. Koncert se uskuteční v kostele sv. Ignáce od 16 h.

V jeho průběhu bude vyhlášena veřejná sbírka nazvaná Adopce píšťal, která by měla napomoci k získávání finančních prostředků na dokončení restaurování a opravy varhan v kostele sv. Jakuba Většího. Výtěžek koncertu bude též věnován na tuto opravu. V 18 h. bude slavnostní den zakončen bohoslužbou v kostele sv. Ignáce, který byl zasvěcen zakladateli jezuitského řádu o rok později (1702) a též si připomíná výročí svého posvěcení první říjnovou neděli. (jd)