Program bude zahájen v 10 h. slavnostními bohoslužbami v soboteckém kostele. Hlavním celebrantem bude litoměřický biskup mons. Jan Baxant. Závěrem bohoslužby budou oceněni dlouholetí zaměstnanci a dobrovolníci.

Od 11.30 do 13.30 bude hrát dechová hudba Romana Kužela z Markvartic. Návštěvníci ochutnají domácí koláče a veřejný program bude pokračovat na zahradě Šrámkova domu projevy zástupců Diecézní charity Litoměřice, Oblastní charity Sobotka, Městského úřadu Sobotka a dalších hostů. Mezi 12. a 14. h. mohou účastníci zhlédnou venkovní prezentaci činnosti místní Charity.

Od 14 do 15 hodin je na zahradě Šrámkova domu připravena beseda o potřebách seniorů. Přednáší Bc. Jana Červinková. Nedílnou součástí oslav bude benefiční koncert duchovní hudby, jehož výtěžek poputuje do Domova pokojného stáří Libošovice a pomůže zlepšit kvalitu života klientů.

Koncert se uskuteční od 15 hodin a na flétnu zahraje Michaela Petrová, harfa: Zdislava Melicharová, varhany: Adam Melichar.