Letošním tématem jsou Města a obce v Podkrkonoší. Toto téma je velice široké, proto doufáme, že se nám sejde mnoho originálních fotografií, zachycujících oblast Podkrkonoší.

Soutěžní fotografie by měly naplňovat dané téma a především pocházet z oblasti Podkrkonoší. Mohou se týkat např. městských a obecních památek, sakrálních památek, akcí, atraktivit, života ve městech i obcích, jejich tradic, i vlastního pohledu na své město/obec apod.

Pravidla zůstávají neměnná. Každý soutěžící může zaslat maximálně 5 fotografií, a to do 21. září. Bohaté odměny jsou připraveny pro první tři nejvýše oceněné fotografie a také pro cenu webu, jehož vítěze vybere široká veřejnost prostřednictvím hlasování od 22. do 26. září!

Chvála sponzorům
Hlavní cenou je vstupné na hrad Pecka, na sponzorských dárcích se podíleli Královéhradecký kraj, město Dvůr Králové, ZOO Dvůr Králové, město Hořice a bělohradská cestovní kancelář a další.

Slavnostní vyhlášení proběhne v sobotu dne 27. září v rámci akce Zavírání sezóny na Zvičině. Podrobnosti a pravidla fotosoutěže naleznete na www.podkrkonosi.eu, o Zavírání sezony ještě bude také Jičínský deník informovat na tzv. servisní stránce.  DM Podzvičinsko