Jistě potěšila mnoho přátel výtvarného umění.

Výstavní program galerie J. B. Spektrum nyní pokračuje svědomitě připravenou výstavou malíře Václava Horáčka (1946). Vernisáž je připravena na sobotu 9. června ve 14 hodin odpoledne. Takže pro všechny milovníky umění se nabízí velká příležitost poznat dílo malíře, který žije v Jilemnici, městečku, které známe z románů Jaroslava Havlíčka (Petrolejové lampy), Jana Weisse (Přišel z hor) a bohaté kulturní historie.

Václav Horáček je činorodým tvůrcem, v jehož dosavadním díle se můžeme potkat s krajinomalbou, inspirovanou především podkrkonošskou přírodou a krajinou, ale i zrcadlením jihočeských rybníků či se zaujetím pro krajinu zemí, které navštívil (Chorvatsko, Egypt, Tunis aj.). V krajinomalbě zaujmou jeho vesnické motivy, pozornost věnuje městské architektuře. Jeho obrazy jsou sdělné, inspirované krajinou všech ročních období.

Má rád dálné pohledy do krajiny, kde se zrak člověka zastaví a opírá až o obzor, hladinu rybníka s odrazem bezoblačného nebe, rozkvetlou zahradu či louku plnou nádherného kvetení, zasněženou vesnickou ulici… V městských motivech dovede nacházet nové pohledy obohacené o přítomnost člověka, zastaví se v zatoulané uličce, na tržišti, zaujme ho život městského člověka, oprýskané městské domy… Je šťastným ve volbě nejednoho motivu.

Zátiší i portréty
Horáček je velmi zajímavým malířem zátiší. Jeho květinová zastavení, kytice dýchají opravdovou vůní. Snad nejšťastnější zastavení je u jeho figurální a portrétní tvorby.

Portréty jím malované vyzařují oduševnělostí portrétované osoby, vystihují nejen fyzické charakteristické rysy, ale i psychiku. Má celou řadu žánrově pojatých obrazů. Jeho postavy jsou plné životnosti, aktivnosti, kompozičně dobře začleněné do dějové situace. U figurálních motivů a portrétů potěší lehkost malby dívek – mládí, u portrétů zvlášť pohled na stáří člověka.

Snad bych měl ještě připomenout z bohatě rozvětvené výtvarné činnosti jilemnického malíře jeho pěkný soubor kreseb k románům Jaroslava Havlíčka (1896 – 1943), který pro městskou knihovnu před několika roky vytvořil. Snad by stálo za úvahu tyto kresby znovu vystavit? Václav Horáček ilustroval několik básnických sbírek. Má za sebou celou řadu samostatných i společných výstav, z nichž připomeňme výstavy v Jilemnici, Jičíně, Rovensku, Nové Pace, Turnově, Poděbradech, Českých Budějovicích, na zámcích Humprechtu u Sobotky, v Sychrově aj. Vystavoval též v Polsku.

Vokšická výstava představí malířovu tvorbu výběrem, který autor sám připravil. Přijďte se podívat a seznámit s dílem a malířem na vernisáži 9. června, nebo se můžete zastavit a potěšit s jeho tvorbou pak až do konce června. Ve Vokšicích vás vždy rádi přivítají. ⋌ Josef Pavlík