„Vše o jeho cestě za malováním již bylo řečeno dříve malířem Michailem Ščigolem, který Vlastu Mužíčka představil jako člověka milujícího svoji vlast. A jeho tvorba tomu také odpovídá. Autor se toulá pěšky a autem českou krajinou především Českým rájem, Krkonošemi i Podkrkonoším, jižními Čechami, ale i cizinou.

Odevšad si přiváží náměty na svoje plátna, která maluje buď přímo v krajině, nebo pak doma ve svém ateliéru. Jeho doménou jsou zimní krajiny a obrazy předjaří. V tom je mistr a v celém našem spolku Podkrkonošských výtvarníků těžko dostižitelný," zahájila úvodní slovo představitelka tohoto sdružení malířů Eva Šinkmanová.

Jeho díla
Šíře námětů autora výstavy se nevztahuje jen na krajiny. Zátiší i kytice ožívají pod jeho štětci barevností a klidem. Vlastimil Mužíček též prošel obdobím portrétů, ve kterých zachytil i známé malíře, mezi nimi Jana Kloučka, Oldřicha Oplta, Jaroslava Klápště, Jana Kanyzu a Václava Horáčka, kteří byli jeho učiteli a později se stali jeho kamarády. Nebál se zobrazit tváře starých lidí a svých sousedů. V současné době se nevyhýbá, jak dosvědčuje několik vystavovaných olejů, ani aktům.

„Je obdivuhodné, jak profesionálně Vlastimil Mužíček ztvárňuje, to co vidí, ale i to, co vidí ostatní lidé", řekl o něm bývalý profesor Akademie výtvarných umění v Praze Oldřich Oplt, který má nespornou zásluhu na jeho soustavném uměleckém růstu.

„Nečekal jsem, že vás tolik dorazí", uvedl autor výstavy směrem k návštěvníkům a rovněž poděkoval majiteli Galerie, že mu umožnil výstavu právě v jeho prostorách.

Z přibližně 60 obrazů přítomné nejvíce zaujaly ojedinělé zimní krajiny dokumentující, jak je Vlastimil Mužíček spjat s prostředím.

Omezení
„Vzhledem k tomu, že některé moje díla spatříte i v mé galerii Damara v Nové Pace, tak jsem se rozhodl omezovat podobné vývozní výstavy jako je například tato ve Vokšicích. Současná díla, sochy Vladimíra Janaty a obrazy Hany Janouškové a Jiřího Salaby, které nyní zaplňují Damaru, vyměním koncem srpna za některé své oleje, které zde budou k nahlédnutí v září.," informoval Vlastimil Mužíček.

V říjnu se mohou návštěvníci galerie Damara těšit na výtvarnou práci Oldřicha Oplta. Výstava končí 31. srpna.⋌⋌Miroslav Pour