Socha byla v minulých letech opravena a přestěhována na viditelnější a důstojnější místo a dává zde sama sobě lépe vyniknout. Nechť nás dobře opatruje od cidlinských povodní!

Celé odpoledne bylo věnováno hlavně dětem, pro které byly připraveny soutěže; každý si mohl doskákat pro sladkou odměnu. Kdo nechtěl soutěžit, mohl si něco pěkného vyrobit, nechat si namalovat krásný obrázek na obličej nebo si vylepšit svůj účes. Velkému zájmu se těšil skákací hrad a jízda na koni a traktůrcích.

Skupina „Tuplák" zpříjemnila odpoledne svým hraním a zpěvem, o kulturní vložku se postaraly malé sokolky z Jičína, které předvedly něco ze svého tanečního umění, což bylo oceněno potleskem.

Samozřejmě se nezapomnělo fandit také našim hokejistům. Ač výsledek pro nás neskončil příznivě, na náladě všech se nic nezměnilo a mohlo se bujaře pokračovat ve večerní zábavě se skupinou „Domino". Objednané počasí se opravdu vydařilo. Kdo se nenamazal, možná se i trochu spálil, nic to ale nezměnilo na tom, že jsme prožili pěkné sobotní odpoledne.

Všem, kteří se podíleli na přípravách, moc děkujeme a těšíme se na setkání u dalších akcí. ⋌ (JiH)