Mezi prvními byli Portugalci a Číňané. Hned obsadili zkušebny a začali cvičit. Postupně přijížděli ostatní a po dalších pět dnů už v Koruně nebylo slyšet nic jiného než klarinety. Úředním jazykem se stala angličtina a v restauraci začaly jít na odbyt saláty a těstoviny. Pánové porotci přijeli ve čtvrtek ráno, někteří přímo z letiště. Věhlasní světoví hráči a pedagogové, kteří zasedli v porotě, si hned vzájemně padli do oka a předznamenali tak pohodovou a přátelskou atmosféru soutěže a vzácného setkání klarinetistů z celého světa.

Podobných akcí, věnovaných výhradně klarinetistům, není totiž ve světě mnoho a jsou proto pro hráče vítanou možností vzájemného setkávání a předávání zkušeností. Pro soutěžící je to vždy mimořádná příležitost promluvit si osobně se špičkovými světovými hráči a získat tak inspiraci k dalšímu studiu.

Samotná soutěž probíhala v několika kategoriích a postupových kolech až do neděle 18. dubna, kdy vyvrcholila závěrečným koncertem vítězů za doprovodu Filharmonie Hradec Králové s dirigentem Ondřejem Koukalem. Zde exceloval především absolutní vítěz soutěže Giovanni Punzi z Itálie, který nadchl svým provedením koncertu A-Dur W.A.Mozarta nejen početné publikum, ale také dirigenta a hráče filharmonie.

Za to, že se město Hořice stalo místem této mimořádné události a dostalo se tak do povědomí světové klarinetové elity a široké hudební veřejnosti, je třeba poděkovat všem, kteří akci finančně podpořili, Liboru Suchému a profesoru Milanu Řeřichovi, kteří vše vymysleli a věnovali přípravě obrovské úsilí, všem porotcům, vynikajícím korepetitorům a celému týmu pomocníků z řad studentů a pedagogů gymnázia, kteří se starali o hladký průběh soutěže v prostorách Domu kultury Koruna. Doufejme, že úspěch prvního ročníku přesvědčí sponzory a příslušné instituce o záslužnosti a životaschopnosti celé akce a že soutěž bude moci díky jejich podpoře i v příštích letech pokračovat. ⋌ (hos)