Starosta obce Vít Svoboda společně s členkami kulturní komise Janou Tanečkovou a Pavlínou Stoklasovou a ředitelkou mateřské školy Zdeňkou Badovou připravili 10. listopadu důstojné uvítání deseti nových občánků.

Děti, rodiče a další příbuzné přivítali nejprve mladí muzikanti z Libošovic, flétnistka Klárka Drapáková, houslistka Petra Loumová, klavírista Vítek Svoboda a básničkami děti z místní mateřské školy. Poté se v krásně vyřezávané dřevěné kolébce vystřídalo všech deset nových občánků, kteří se narodili v posledních dvou letech.

Rodiče se zapsali do Pamětní knihy, obdrželi Pamětní listy, knihu básní, maminky růži a děti plyšového pejska. Úsměv a příjemná atmosféra provázela tuto slavnost. Jak zdůraznil v úvodním slově starosta Vítek Svoboda, mladé rodiny s dětmi jsou příslibem dalšího rozvoje obce. Popřál všem šťastný život prožitý ve zdraví a dobré sousedské sounáležitosti. Všem, kteří se o obnovení a udržování této krásné tradice zasloužili, patří poděkování. ⋌MAPOS