Vloni 28. října byla zprovozněna její první část a v neděli druhá. Propojením všech místností tak region získal prostor pro prezentování děl nejen místních, ale i těch renomovaných umělců. Obě dvě kritéria splňuje Karel Šlenger, jehož rodina zapůjčila 38 děl, která výstižně dokumentují tvorbu malíře od počátků až po práce z let šedesátých. Poslední oleje jsou datovány rokem 1972.

Informace o umělci

V zasvěceném projevu proneseném na vernisáži vysvětlila Lucie Šiklová z Národní galerie ledacos o tvorbě kumštýře, který se největšího uznání, výstavy v pražské Národní galerii 2005/6, nedožil (zemřel v roce 1981).
Velmi vydařená expozice bude ke zhlédnutí do 11. srpna, kdy ji vystřídají práce Michaila Ščigola. Podle Šlengerovy vnučky Hany se Jičín po šestadvaceti létech, v roce 2009, dočká rovněž výstavy děl respektovaného a uznávaného umělce. Je na čase, protože nebýt Starých Hradů a Mladé Boleslavi, tak bychom práce Karla Šlengera v naší oblasti neměli šanci zhlédnout.