Lázně Bělohrad
Kostel římskokatolické církve
Bohoslužby během Velikonoc

Zelený čtvrtek (9.4.) 17.30 hod.
Velký pátek (10.4.) 15.00
křížová cesta na Byšičkách
17.00 hod.
Bílá sobota (11.4.) 10.00 – 18.00
tichá adorace
20.30
Boží hod velikonoční (12.4.) 8.30 hod.
Pondělí velikonoční (13.4.) 8.30 hod.

Jičín
Svatý týden a Velikonoce 2009
s Církví československou husitskou v Jičíně a okolí

Květná neděle – 5. dubna
Bohoslužby s výsluhou sv. pokání
8.30 hodin, Husův sbor
Zelený čtvrtek – 9. dubna
Bohoslužba eucharistického stolu
17.00 hodin, zimní modlitebna na faře
Velký pátek – 10. dubna
Pašijová pobožnost
17.00 hodin Husův sbor
Bílá sobota – 11. dubna
Vigilie s obnovou křestního slibu a dvojnásobným křtem
17.00 hodin, Husův sbor
Hod Boží velikonoční – 12. dubna
Slavnostní bohoslužby
8.30 hodin, Husův sbor
Pondělí velikonoční – 13. dubna
Bohoslužby
8.30 hodin, Husův sbor

Vysoké Veselí, Husův sbor
Květná neděle 5.4. 14 hodin
Neděle 12.4. 14 hodin

Lužany, obecní úřad
Pondělí 13.4. 10.15 hodin

Třtěnice, obecní úřad
Pondělí 13.4. 14 hodin

Pecka
Květná neděle 5.4. 8 hodin
Zelený čtvrtek 9.4. 16 hodin
Velký pátek 10.4. 18 hodin
Bílá sobota 11.4. 20 hodin
Neděle 12.4.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 8 hodin

Borovnice
Květná neděle 5.4. 9.30 hodin
Úterý 7.4. 16 hodin
Pátek 10.4. 15hodin
Neděle 12.4. 9.30 hodin

Mostek
Neděle 5.4. 11 hodin
Středa 8.4. 16 hodin
Pátek 10.4. 16.30 hodin
Sobota 11.4. 18 hodin
Neděle 12.4. 11 hodin

Horní Brusnice
Pondělí 6.4. 16 hodin

Vidochov
Neděle 12.4. 18 hodin