Věžník Wilda s chotí ohřívají svařené víno, příchozí se vítají a přejí si věci obvyklé i méně obvyklé, předávají si také drobné pozornosti a nad vším má dozor dr. Petr Krupka, organizátor a dobrá duše těchto akcí.

Několikrát se již dostalo cti zúčastnit se Řehečskému Kvartetu. A povedlo se a máme již pozvání na další ročník.

Hrála s námi houslistka Hanka a bylo to moc hezké. Na závěr jsme dali dvě jičínské lidové. A naše hudba a zpěv bylo slyšet daleko v ulicích Jičína.  (on)