Děti z MŠ Ostružno předvedly krásné pásmo básniček, písniček a tanečků. Slavnostní akce byli přítomni i ostruženští senioři, pro které byla připravena přednáška o sv. Lucii. Rodiče dětí obdrželi od zástupců obce finanční hotovost a dárkový balíček.

S přáním stálého zdraví a štěstí v novém roce se všichni spokojeni rozešli do svých domovů.   Zdena Richterová

Snímky Jany Engové najdete v připojené fotogalerii.