Ty mělo na rtech více než 10 tisíc nevinných mužů, žen a dětí z tzv. Terezínského rodinného tábora při své cestě na smrt, když byli v březnu 1944 v průběhu tří nocí zavražděni v plynových komorách v koncentračním táboře Osvětim-Birnekau.

Poselství
Sboroví zpěváci tak nechali svými ústy zaznít jejich starodávné poselství a vyjádřili tak svou úctu k památce nevinných zemřelých a také důvěru, že úcta k životu v naší zemi překoná jakékoliv projevy nenávisti, xenofobie a rasismu.

Do celonárodního happeningu PAMATUJ!, uspořádaného jako upomínka na tuto tragickou událost – na největší masovou vraždu v dějinách naší země, se zapojila také Lomnice nad Popelkou. Akci připravilo Kulturní a informační středisko a Pěvecký sbor Bořivoj a konala se od 18 hodin ve velkém sále zámku, protože byla obohacena o fundovanou a zajímavou přednášku s promítáním Terezie Dubinové Židé – náboženství, kultura, historie, přibližující poutavým způsobem třem desítkám přítomným jedinečný fenomén tohoto starobylého národa.

Na úvod večera přednesl Bořivoj dvě lidové písně, závěr patřil zpěvu písně Hatikva (Naděje) – dnešní izraelské státní hymny, vyznání víry Shema Jisrael a české státní hymny Kde domov můj.    Zdeňka Breuerová