Mezinárodní konference Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka začíná v Jičíně tento čtvrtek a končí v sobotu. Koná se při příležitosti 100. výročí narození a 35. výročí úmrtí Václava Čtvrtka.

Snahou organizátorů je přiblížit tvorbu oblíbeného spisovatele, ukázat její šíři, kořeny i nynější pohled na ni, zmapovat její ohlas u čtenářů, posluchačů a diváků, a to v minulosti i současnosti, doma, v zahraničí i přímo v Jičíně.

Hlavní část setkání se odehraje v Lepařově gymnáziu, účastníci ale zavítají i do Porotního sálu, Knihovny V. Čtvrtka a poslední den si prohlédnou regionální muzeum, město a nepominou ani dům, kam Václav Čtvrtek jezdil za svým dědečkem.

Program mělo uvést odhalení pamětní desky na domě č. 139 v Revoluční ulici.

Ředitelka knihovny Jana Benešová uvedla, že bohužel k tomuto slavnostnímu aktu nedojde, neboť zatím se nepodařilo uzavřít dohodu s majiteli objektu.

Konference bude zahájena ve čtvrtek v 10.30 a posluchači se mohou těšit na řadu zajímavých příspěvků. Mezi prvními se Eva Bílková ze Státního okresního archivu v Jičíně zaměří na spisovatelovo dětství, které prožil i u svého dědečka v Jičíně.

Hlavní referát doktorky Vladimíry Gebhartové, literární historičky a redaktorky, je nazván Pohádkové a lidské vzkázání V. Čtvrtka. Naďa Dvorská ze Supraphonu představí zvukové verze pohádek a textů spisovatele. Šárka Krejčová z nakladatelství Albatros poinformuje o vydaných publikacích. Zajímavým příspěvkem bude ukázka práce s dětskými čtenáři v knihovně v podání Lenky Macháčkové z Nové Paky a Stanislavy Neumannové z hořické knihovny. Povídání Lenky Škutové z Martina nese název Cez zážitek bližšie k Václavu Čtvrtkovi. Představí se řada dalších významných osobností, například Vladimír Úlehla přiblíží Čtvrtkova dědečka Václava Fejfara.

Ředitelka Jana Benešová poukazuje i na bohatý doprovodný program. V regionálním muzeu je to výstava Jičínské inspirace v díle Václava Čtvrtka, promítání Čtvrtkových pohádek v Biografu Český ráj. Má pohádka teď bydlí v Jičíně je název výstavy v Galerii radosti v knihovně. Na Lepařově gymnáziu v Jičíně je nachystána expozice, připravená Památníkem národního písemnictví v Praze.

Křest knihy

„Ve čtvrtek bude po přednáškách následovat v Porotním sále jičínského zámku slavnostní křest knihy Václava Čtvrtka Zpívají psíci při měsíci, který oživí děti ze ZUŠ Jičín, a vystoupení literárního historika Z. K. Slabého. Ten bude vzpomínat na Václava Čtvrtka jako vstřícného, sebekritického a neúnavného tvůrce.

Nebude zde chybět ani spisovatelova dcera ,“ upozorňuje nás Jana Benešová. Ozvláštněný bude i páteční večer, kdy se hosté přesunou do Knihovny V. Čtvrtka.

Rok Václava Čtvrtka

„Budeme zde hovořit o našich letošních aktivitách, neboť tento rok jsme nazvali Rokem V. Čtvrtka. Kolegyně Pospíšilová zavzpomíná i na rok 2006, kdy byla naše knihovna přejmenována z městské na Knihovnu Václava Čtvrtka, vznikla tu i galerie,“ sumarizuje ředitelka. A nakonec nám prozrazuje, že při příležitosti významného setkání byla vydána publikace s názvem Z dětství a jinak, přibližující osobnost Václava Čtvrtka. Nahlédnout do ní můžete v městské knihovně.

Doprovodný program

„Jičínské inspirace v díle Václava Čtvrtka“ výstava v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně (19. 9. 20. 11. 2011)

Čtvrtkovy pohádky v Biografu Český ráj (9. a 19. 10. 2011)

„Má pohádka teď bydlí v Jičíně“ výstava v Galerii radosti v knihovně (1. 9. 31. 10. 2011)

Slavnostní křest knihy Václava Čtvrtka „Zpívají psíci při měsíci“ a vystoupení dětí ze ZUŠ Jičín (20. 10. 2011 od 20 hodin v Porotním sále jičínského zámku)

Výstava na Lepařově gymnáziu v Jičíně připravená Památníkem národního písemnictví v Praze