Návštěvníci zde mohou obdivovat fotografie Vladimíra Šoltyse z ornitologického výzkumu. Poutavé snímky doplňují drobné dřevěné plastiky ptáčků z dílny řezbáře Eduarda Šmejkala, které osobitě kolorovali přední čeští výtvarníci.

Unikátní záběry našich pěvců, dravců i vodních ptáků doprovází krátké informace, především zajímavosti o zachyceném druhu. Návštěvníci se blíže seznámí s životem sýkorek, čápů, brhlíka, sovy pálené, ale právě i s těžko vídaným bukáčkem malým a dalšími druhy.

Vystavené Šoltysovy fotografie vyváženě doplňuje na 150 drobných plastik z řezbářské dílny Eduarda Šmejkala, které dávají výstavě také umělecký tón. Svérázný řezbář byl původní profesí pasíř, ale je znám jako autor malých dřevěných plastik v podobě ptáků. Nabízel je ke kolorování mnoha slavným výtvarníkům, kteří je barevně dotvořili, a tak vznikla originální sbírka unikátních objektů.

Ty nenechaly v klidu snad žádné ženské srdíčko. Vlastnit alespoň jeden dřevěný originál se ale už nikomu nepodaří, řezbář je bohužel po smrti a jeho dcera věnovala sbírku jednomu z muzeí. Přijďte se přesto poučit a potěšit pohledem na okouzlující ptactvo. Výstava je přístupná do 21. dubna. ⋌(ak,kov)