SK Miletín má všestranné zaměření

Na 220 členů má Sportovní klub Miletín. Ti se věnují různým sportům, od stolního tenisu a kopané, přes cyklistiku, volejbal až po ty, kteří dělají od všeho trochu.

„Nedávno jsme slavili 80 let od založení. Pro naše potřeby jsme si vlastními silami postupně vybudovali sportovní areál,“ vysvětlil starosta a předseda klubu Miroslav Nosek. Podle něj mohou nyní využívat dvě fotbalová, dvě volejbalová hřiště, dva tenisové kurty a navíc nedávno dokončené víceúčelové hřiště.

Větší úspěchy v poslední době patří fotbalovému družstvu. To se po dlouhých letech dostalo z okresního přeboru do krajského třídy B.

Zájemci o členství v klubu naleznou potřebné informace na internetových stránkách www.skmiletin.cz.

Zelená stopa nechce, aby mladí seděli doma

Přírodo-vlastivědný kroužek Zelená stopa je určený všem věkovým kategoriím, které mají zájem o přírodu. Náplní je poznávání blízkého i vzdáleného okolí Miletína jakožto rodiště K. J. Erbena. Vznikl 28. 11. 2008 a nyní má 11 členů.

Činností kroužku je nejen poznávání přírody, ale také pomoc přírodě. „Scházíme se pravidelně v pátek odpoledne. Pořádáme různé akce, jak pro kroužek samotný tak i pro veřejnost, například odpoledne pod názvy Kaštánkování, Slanohrátky nebo Vánoce. V současné době si mohou účastníci vyzkoušet různé techniky výroby dárků nebo různých ozdob,“ vysvětlila instruktorka Marcela Svobodová a dodala, že se účastní i některých akcí s kolektivem Mladých hasičů.

Cílem kroužku Zelená stopa je zvednout hlavně mladší generaci od počítačů a televize. Ti, kteří by měli zájem přidat se ke spolku, mohou navštívit webové stránky zelenastopa.xf.cz nebo mohou přijít přímo na naši schůzku, která se koná každý pátek od 14.30 v klubovně v areálu miletínského zámku.

(ms, zuz)