Rybářskou tradici dodržují od roku 1936

Tradice miletínských rybářů se dodržuje už od roku 1936. Na vlastním rybníku Jordánku, dalších čtyřech chovných a v potocích se starají o kapry, líny, pstruhy a další ryby.

Každoročně navíc místní rybáři pořádají rybářské závody na konci dubna. Členové spolku Českého rybářského svazu i veřejnost si zde mohou vyzkoušet nachytat co nejvíce bodů, pravidelně se účastní kolem 40 lidí. Akce bývá hojná i na diváky, kterým tu je k dispozici kiosek s občerstvením i ryby na grilu.
Rybáři ale nezapomínají ani na děti, a tak má kroužek pro ty nejmenší už 11 členů a letos proběhly také jejich první závody. Do spolku se může přihlásit každý s rybářským průkazem a vlastními pruty.

Miletínští jsou štědří v dárcovství krve

Největší počet členů ze všech spolků v Miletíně má Český červený kříž (150) a není to jeho jediné nej. Ve městě a okolí je oproti jiným okresům i krajům jedním s největším množstvím dárců krve.

„Naším spolkem prošlo na 550 dárců krve, které jsme zaevidovali. Čtyřikrát ročně vyrážíme autobusem do nemocnice v Jičíně a Trutnově. Letos budeme mít 110. člena oceněného zlatou plaketou dr. Janského za 40 bezplatných odběrů,“ vysvětlila jednatelka spolku Blanka Šimková s tím, že u nich není problém sehnat mladé dárce.

ČČK učí děti první pomoci, pořádá různé přednášky, kde je možné se dozvědět o obvazování či zdravé výživě. Veškeré informace naleznete na cck.miletin.cz.