Za finanční podporu určenou na obnovu kostela, ale i za sladkou odměnu malým koledníkům děkujeme všem lidem dobré vůle, kteří otevřeli dveře svých domovů spolu se svým srdcem. Vybrala se neuvěřitelná částka 20 658 Kč. Přeji všem v roce 2014 hodně zdraví, lásky, pohody a štěstí.   Lenka Doležalová