Diváci budou mít možnost zhlédnout exhibici tibetských mnichů, kteří se představí pouze na několika málo místech České republiky. Skupina tibetských mnichů z hlavního exilového sídla bönistů, kláštera Mänri v severní Indii, zájemce seznámí s dávnými rituály, tanci a duchovní kulturou. Předvedou tzv. čhamové tance, které jsou jedinečným vyjádřením duchovních nauk a poselství, v nichž se spojují prvky hudební, taneční a divadelní. Diváci budou mít výjimečnou příležitost být přítomni tancům v maskách a obřadních kostýmech. V tibetských komunitách je Čham slavnostní událostí, kterou vybrané kláštery pořádají většinou pouze jednou do roka. Tance mnichů doprovodí hráči na rituální nástroje používané výhradně v klášterech. (red)