K poslechu a tanci hraje skupina Štefana Válka. Blíže o něm informujeme v samostatném článku v této kulturní rubrice, kde jsou zaznamenanány i termíny svozu autobusů, zvány jsou všechny ženy (i s partnery), které tento svátek stále těší.

Obecní úřad Tuř zve všechny ženy na oslavu mezinárodního dne žen v sobotu 9. března od 17 hodin v budově obecního úřadu. V Hubálově v kulturní místností se chystá oslava Mezinárodního dne žen v sobotu 9. března od 18 hodin.

V současné době si pojem Mezinárodní den žen mnozí spojují s komunistickým režimem. Ale popravdě není tomu tak, historie tohoto dne patří do minulosti.