„Trochu jsme se báli, aby se nehrálo do poloprázdného sálu. Koncert s takovýmto podtextem jsme nikdy nedělali, ale lidi přišli a bylo jich hodně. Dorazili hned odpoledne, zůstali, různě se prostřídali a někteří vydrželi celý desetihodinový hudební maratón až do konce. Někteří se třeba jen objevili ve dveřích, zdrželi se pár minut, přinesli něco peněz pro Míšu a zase zmizeli. A nemálo jich peníze poslalo na účet, protože přijít nemohli," říkají blízcí dívky.

Poděkování
Patří se poděkovat těm, kteří pomohli. Všem kapelám, které bez nároku na odměnu zahrály a vytvořily tu obtížně popsatelnou a přitom jedinečnou atmosféru na sále.

Profesionální „Géčkařské" obsluze pana Fajxe a jeho lidí na baru, díky které nikdo netrpěl žízní ani hlady.

Zvukařům Jirkovi Horáčkovi a Mírovi Fišerovi ml. z Nové Paky, kteří zvládli změť kabelů na pódiu a světelný park. Divadlu, které nám půjčilo židle, protože všechny byly potřeba a zámecké nestačily. A také všem ostatním neviditelným, kteří vše potřebné naložili, převezli, odnesli, přinesli a v neděli dopoledne zase opět uklidili a odvezli.

Jediné, co neklaplo, je to, že Míša nemohla být osobně na koncertu. Benefiční koncert pro Michaelu Holanovou v číslech: vstupné 36 450 Kč, dary od lidí, kteří se nemohli benefice zúčastnit 38 943 Kč; G-Fajx, Myslivecký spolek Krakonoš, pivovar Pilsner – 23 000 Kč. Celkem se podařilo získat 98 393 korun.