NOVÁ PAKA - V neděli 8. dubna od 17 hodin zahraje na benefičním koncertu v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie Štěpán Rak. Výtěžek bude věnován na další opravy tohoto objektu. Na tomto zároveň velikonočním koncertu v úchvatném prostředí představí umělec i svoji unikátní kytaru z kamene, jedinou na světe. V programu zazní duchovní hudba od gotiky až po současnost včetně umělcových vlastních skladeb a úprav. Běžné vstupné je stanoveno na 150 korun, pro ochotné přispět více na 200 korun. (aja)