Škola Vesna v Hořicích vznikla v roce 1908 po vzoru Vesny brněnské a přinesla tak důležitou příležitost pro další vzdělávání místních žen a dívek. Tomuto zaměření odpovídaly i vyučované předměty – především se jednalo o výuku vaření, šití a vyšívání; škola ale zároveň prostřednictvím kvalitních pedagogů a pedagožek (Jan Kyselo, Blažena Špringerová) dívkám přinášela možnost uměleckého rozvíjení (předmět dekorativní kreslení) i budování „národní uvědomělosti“ (zaměření na folklorní, svérázovou tvorbu).

Výstava tak představí nejen archivní materiály, vážící se ke škole, ale také školní práce žáček nebosbírku školy, zaměřenou na folklorní výšivky. Práce s textilem a výšivkou jako znak vlastenectví a nástroj emancipace žen se ale neomezuje na období počátku 20. století, stejně jako škola nepřinášela důležité podněty pouze v tomto období. Výstava ukáže také nečekané souvislosti s uměleckou tvorbou 2. poloviny 20. století v osobě sochařky Věry Janouškové, která na škole krátce studovala. Právě to ji nasměrovalo k umělecké činnosti a dále na podněty Vesny ve své práci navazovala.

Tato témata ale nejsou věcí minulosti – umělkyně a umělci se stále obrací k rukodělnosti, textilu či výšivce a využívají tato tradiční média, aby vypovídali o tématech současnosti. Aktuální přístup k tématům zastoupeným na výstavě představí díla umělkyně Karímy Al-Mukhtarové.

termín: 31. 5. - 15. 9. 2024

vernisáž ve čtvrtek 30. května v 17.00

Štorchova síň, Městské muzeum Hořice