Od 18 hodin začne v pivovarském sklepení hradu, tradičním zimovišti netopýrů, přednáška, kterou povedou Daniel Horáček a Miroslav Jóža. Dále je pro účastníky připravena noční prohlídka hradu a zámku s návštěvou letní kolonie vrápenců. Krátce po setmění proběhnou ukázky chiropterologických výzkumů pomocí tzv. batdetectoru. Toto zařízení umí zaznamenat vysokofrekvenční hlasy netopýrů a převést je do slyšitelného spektra.

Tak návštěvníci uslyší, jak zní zvuky, pomocí nichž se v noci vrápenci orientují. Na Starých Hradech se již po několik desetiletí nachází letní kolonie samic vrápenců, čítající více než 60 dospělců. Každé samici se rodí jedno mládě, které se však většinou nedožije ani jednoho roku. Spousta jich umírá již v letní kolonii, další při jejím opouštění, ale nejvíce jich nepřežije první zimu. Ti, kteří přežijí tento první kritický rok, se pak běžně dožívají 15 let.

V létě je kolonie samic ukrytá v jedné sklepní místnosti hradu, která je celoročně vytápěná akumulačními kamny a k uhynutí mláďat tak dochází jen zřídka.
V zimních měsících se vrápenci stěhují do okolních sklepů a ve spánku přežívají díky svým vlastním tukovým zásobám.

Tereza Pourová