A chvilku se pást nad tím, jak se lidi pohoršují, a pak teprve jim vysvětlit, že to vůbec tak není. Pokud možno vědecky.
Ale co když to tak je? Vědecky, odborně i nevědecky?
Přednáška Jičínské besedy v Porotním sále zámku v pátek 10. listopadu měla název Historické skalní rytiny v Českém ráji. A na plakátě byla fotka toho kosočtverce. Zasvěcení znalci Prachova by vám ten kosočtverec samozřejmě ve skalách ukázali.

Vycházka
Ostatně chystá se tam do skal poučná vycházka. Potmě, protože když je denní prudké světlo, tak skalní rytiny zvané petroglyfy nejsou tak vidět. Zajisté to bude romantické.

Ale náš článek má být o přednášce. Ta začala později, pan lektor Petr Jenč se omluvil, jako se omlouvají žáci poškoláci – že byla na silnici zácpa. Naštěstí organizátor Pavel Kracík zabavil čekající kvalitně.

Vyprávěl o Hadí jeskyni na Prachově. Kdopak z nás ji zná? A jakou měl radost, když tam objevil nový nápis. Poutavé bylo i povídání o Lachmanově jeskyni a vůbec o Lachmanovi, který byl známý blázen, v té jeskyni se skrýval a lidi mu tam nosili jídlo. Kdo z nás to má, pánové, aby se po něm jmenovala jeskyně?

O rytinách by poutavě vyprávěl dále, ale pan Jenč z České lípy dorazil. Mluvil taky hezky, zasvěceně. Začal mapou Evropy, na níž byla zakreslena místa výskytu skalních rytin.

Pak věc rozebral z mnoha stran a bylo co poslouchat i nač se dívat až do devíti. To už jsme zvěděli, jak je archeologie a historie poutavá věda.

Původ rytin
Zbývá pointa: skalní rytiny shora popsaného typu tam tvořili kameníci, aby si označili, kde budou lámat kámen. A aby se jim práce dařila. Ten obrázek, o kterém je pořád řeč, tak ten je taky symbolem plodnosti.
Rozličných rytin, zjevných, či v jeskyních skrytých, těch je na Prachově spousta.

A jejich stáří se měří na stovky let. Kdyby se někdo snažil je upravovat nebo vytvořit další, tak je jednak vůl, a jednak mu to není nic platné. Odborníci mají všechno dávno zmapované a stáří rytí zaručeně poznají. ⋌Bohumír Procházka