Ve 14 hodin vycházel od školy průvod obcí s Morenou. Po cestě od školy k rybníku do Holovous nás v průvodu stále přibývalo a za pokřiku říkadel jsme se snažili přivolat jaro. Při házení Moreny do rybníka na návsi v Holovousích jsme si přáli, aby zima už odešla a svítilo jen sluníčko.

S Morenou – paní Zimou jsme se rozloučili říkadlem: Přišlo jaro do vsi, kde jsi, zimo, kde jsi? Byla zima mezi náma, ale už je za horama. Hu hu hu, jaro už je tu!

Přání jaru
A to už přišel čas na tradiční zvonění na zvoničku. Každý, kdo chtěl, mohl zazvonit a popřát přicházejícímu jaru. Společně jsme se pak přesunuli na hřiště k vagonu, kde program pokračoval. Čekal na nás košíkář Václav Dobeš z Chlumu, který měl pro děti i dospělé připravené proutky na pomlázky, a došlo i na ukázku pletení košíků.

Letos se nám s vynášením Moreny snažilo pomoct i jarní sluníčko, ale zima jako by ne a ne odejít. Studený vítr nám to stále připomínal – fučel a fučel, takže došlo i na pouštění draka. Na zahřátí jsme si dali hrnek dobrého čaje a s nadšením sledovali, jak šikovní všichni jsou. Pletli rodiče, děti i babičky. Pod odborným dohledem pana Dobeše pomlázky přibývaly a k velké radosti všech se každému pomlázka povedla. Panu Dobešovi patří velké poděkování za ochotu a trpělivost, se kterou se nám laikům věnoval a vše vysvětloval.

Dík patří i dětem ze školky a školy a jejich učitelkám za výrobu Moreny a také účast v průvodu. Všichni zmrzlí, ale spokojení jsme se rozcházeli do tepla svých domovů s vírou, že snad už opravdu přijde jaro; tak kdepak je?   Zlata Brádlová

Další snímky autorky a Miroslava Rosůlka najdete v pripojené fotogalerii.