Děti budou mít možnost si vyzkoušet například žonglování, výrobu bublin či cirkusové líčení, Jičín navštíví i zdravotní klauni, Michal Malátný, Matěj Ruppert a mnoho dalších. Tradiční součástí festivalu budou rukodělné dílny, hudební i divadelní vystoupení.

Slavnostní zahájení akce je plánované na 7. září, kdy městem projde tradiční pohádkový průvod na Valdštejnovo náměstí, kde bude Jičínský deník rozdávat vstupenky na sobotní program.

Získat je můžete i vy, pokud správně zodpovíte náš dotaz: Jmenujte alespoň tři pohádkové symboly festivalu?

Své odpovědi zasílejte do 6. září do 12 hodin na adresu iva.vydrova@denik.cz nebo na adresu Jičínský deník, Husova 48, Jičín. Z vašich odpovědí vybereme deset výherců, kteří získají po jedné vstupence.