Nyní pozvala své kamarády nejen k prohlídce areálu školy, který je díky spolupráci s občanským sdružením Apropo modernizován, ale i na karneval v maskách. „Společně tak v předstihu přivítáme léto a konec školního roku,“ uvedla Dagmar Ročková s tím, že děti už se v minulosti díky spolupráci seznámily s tvorbou z keramiky, ekologickým areálem, utkaly se ve sportu. Tentokrát byl na programu taneční rej, a jak se ukázalo, i když styl výuky obou zařízení je odlišný, radost z hudby a pohybu není nikomu cizí, navíc tatínek Pavel Kovačik připravil i aparaturu, nechyběly soutěže. „Protože se u nás stále něco vylepšuje, máme co ukazovat. Jsme rádi, že můžeme seznámit další děti s tím, jak naše škola funguje, prohlédly si rehabilitační třídu, snoezelen, doufáme, že obě strany zde strávily užitečné dopoledne,“ dodává Dagmar Ročková.