K ní byla později roku 1765 přistavěna věž. Kaple mohla vzniknout díky finančnímu daru čtyř měšťanů.

U hřbitovního kostela se nachází dvě sochy – socha Kristus – ejhle člověk a socha Panny Marie Bolestné. Jejich autorem je Vojtěch Sucharda. Sochy tvoří vzájemnou protiváhu (patrocinium).

Skrývají ale důležitý příběh. Socha Kristus – ejhle člověk zachycuje chvíli těsně před jeho ukřižováním. Na soše má Kristus svázané ruce. Jeho nahou postavu zakrývá plášť. Tvář mu brázdí bolestivý výraz. Důležitým prvkem sochy je trnová koruna na Ježíšově hlavě. Symbolizuje odsouzení k mučení a později jeho smrt.

Druhá socha, která patří k hřbitovní kapli, je socha Pany Marie Bolestné, na jejíž počest byla kaple postavena. Před kaplí je zobrazen původce její bolesti, socha jejího trpícího syna. Je to chvíle, kdy byla Ježíšovi nasazena trnová koruna.

Více informací najdete na www.gymnp.cz, Velké školní klíčování, Realizované projekty, projekt č. 37 – Sochy Nové Paky. Text a foto zpracovala Eliška Vránová.