Procházka začala u Šrámkovy zahrady vedle kostela. Návštěvníci se nejprve dozvěděli něco o historii Sobotky a o původu jejího jména. Jak ze začátku řekl Karol Bílek, jedna z možností, jak mohlo jméno Sobotka vzniknout, byly trhy konané v sobotu. A ze soboty se pravděpodobně stala Sobotka. Dále bylo zmíněno, že Sobotku na město povýšil Vladislav II. Jagellonský a první zmínky o Sobotce v písemných pramenech jsou necelých sedm set let staré. Skupina se poté přemístila přes Malé náměstí k Šolcovu statku, kde se básník Václav Šolc narodil i zemřel.

Další zastávkou byla škola, poté náměstí Svaté Anny, známé jako „Na Nováku“. Pak se skupina přesunula do parku, kde se nachází zajímavá Parmiggianiho skulptura, které se také říká Dům pod půlměsícem. Byla postavena v roce 1991. Na světě najdeme pouze čtyři takové skulptury, a to v Sobotce, ve Francii, v Itálii a v Egyptě. Z parku se ti, co vydrželi, přesunuli na náměstí, kde dvou a půl hodinová procházka končila.

Během Soboteckého zastavení Olga Bičišťová recitovala básně a byla zmíněna spousta jmen jak spisovatelů, tak i architektů. Návštěvníci se dozvěděli mnoho zajímavých informací a viděli krásné budovy. Každý má na Sobotce rád asi něco jiného, někdo cukrárnu, někdo knihovnu a někdo má rád úplně vše. „Já mám nejraději Sobotku jako celek, vše dohromady totiž tvoří tak krásné město,“ řekl Karol Bílek. „Já bych řekla asi totéž, ale moc ráda také chodím do Šrámkova domu, kde se cítím jako v sedmém nebi,“ dodala Olga Bičišťová.

Ema Folprechtová