Původně lovecký zámek elipsovitého půdorysu, postavený v letech 1667 – 72 Janem Humprechtem Černínem z Chudenic jako volná parafráze Galatské věže cařihradské podle projektu C. Luraga, byl po požáru v r. 1678 upraven a do r. 1681 pod dohledem F. Ceresoly zvýšen. Významně celkově restaurován byl zámek v roce 1957, kdy vznikly nástěnné malby R. Wiesnera mezi portály v interiéru hlavního sálu v přízemí.


Národní památky


V Královéhradeckém kraji byly spolu s Humprechtem za národní kulturní památky prohlášeny dřevěný kostel Panny Marie v Broumově, zámek v Novém Městě nad Metují a hrad Kost.


Národní kulturní památky tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, prohlašuje je vláda České republiky nařízením za národní kulturní památku a současně také stanoví podmínky jejich ochrany.


Obnovu těchto objektů neřídí památkáři z úřadů obcí s rozšířenou působností jako u ostatních kulturních památek, ale pracovníci krajských úřadů. Odbornou pomoc jim poskytuje ústřední pracoviště Národního památkového ústavu v Praze.

(Lenka Nyklová)