První říjnová sobota 1. října 2016 patřila v Holovousích 14. ročníku Slavností holovouských malináčů. Předpověď počasí slibovala poslední krásný víkend. Již celý týden příprav provázelo babí léto, které opravdu v sobotu vyvrcholilo téměř letními teplotami a jasnou oblohou.

Od rána se začala náves plnit stánky a prodejci, kterých i letos přijelo do Holovous téměř sto. Okolo dvanácté hodiny se začala tvořit fronta u stánku, který nabízel pravé holovouské malináče. Těch v letošním roce bylo k prodeji přes 500 kg a nezbyl ani jediný.

V 13:00 hodin byla Slavnost oficiálně zahájena. Starostka obce přivítala všechny přítomné návštěvníky a postupně představila a přivítala všechny hosty, kteří jako pozornost dostali tašku s holovouskými malináči, koláči a dalšími drobnostmi a ženy také květinu. Mezi nejvýznamnější hosty patřila Ministryně pro místní rozvoj paní Ing. Karla Šlechtová, kterou odprovázela její náměstkyně paní Ing. Klára Dostálová. Obě pak pozdravily přítomné publikum a popřály, ať se slavnosti vydaří a všichni se dobře bavíme. Poté vystoupila bývalá starostka obce Holovousy a současná poslankyně paní Mgr. Martina Berdychová, která připomněla, jak vlastně Slavnosti holovouských malináčů vznikly.

I v letošním roce byly slavnosti finančně podpořeny darem Rady Královéhradeckého kraje a pozvání paní starostky do Holovous přijali 1. náměstek hejtmana pan RSDr. Ing. Otakar Ruml, který se zúčastnil slavností již v loňském roce, stejně tak jako radní a senátor pan Ing. Josef Táborský. Z radních dále pozvání přijali pánové Josef Lukášek a Josef Dvořák. Přítomné také přivítala paní Mgr. Jana Němečková, starostka sousední Dobré Vody a zároveň předsedkyně Místní akční skupiny Podchlumí. Posledním hostem, který na pódiu nemohl chybět, byl ředitel Výzkumného ústavu šlechtitelského a ovocnářského pan Ing. Jaroslav Vácha, který přítomné nejen přivítal, ale také pozval na Den otevřených dveří do Ovocnářského výzkumného institutu. Po slavnostním přivítání a zdravici všech hostů byly slavnosti oficiálně zahájeny. Celé odpoledne pak moderovala paní Lída Škvrnová. Ta přítomné průběžně seznamovala s programem a zvala i na další doprovodné aktivity jak děti, tak i dospělé.

Po zahájení se všichni hosté odebrali na prohlídku Ovocnářského výzkumného institutu. Mezitím na hlavním pódiu vystoupila zlatá skupina z mistrovství světa – mažoretky z DDM Hořice. Před některými jejich akrobatickými výkony se publiku až tajil dech. Každé jejich vystoupení bylo odměněno velkým potleskem.

Následovalo vystoupení dětí z Mateřské školy a Základny školy z Chodovic. Děti měly nacvičené krásné písničky i básničky a rodiče s nadšením sledovali, co se jejich děti za tak krátkou dobu ve škole dokázaly naučit.

Dalším bodem programu bylo slavnostní vyhlášení vítězů již tradičně vyhlašovaných soutěží. Soutěže „O nejlahodnější jablečný moučník" se zúčastnilo 22 soutěžících. Porota ve složení Boženka Knězáčková, Milan Doležal a Vilém Svoboda neměla vůbec jednoduchý úkol. Anonymní hodnocení jim zabralo více jak hodinu a pořadí bylo určeno následovně. Na 5. místě se umístila Věra Volejníková z Hořic, na 4. místě Tereza Šubrtová z Chodovic, 3. místo obsadila Anna Vojtěchová z Chodovice, 2. místo obsadila Kateřina Maixnerová z Chodovic a na 1. místě se umístil jediný soutěžící muž Filip Vohánka z Vojic. Nejen výherci, ale všichni zúčastnění, si převzali z rukou starostky a pana Josefa Táborského hodnotné ceny a zároveň byli po zásluze odměněni potleskem.

Po předání cen za moučníky byl rybník na návsi v obležení, probíhalo návštěvníky oblíbené plavení koní.
Poté následovalo vyhodnocení soutěže „O nejlahodnější jablko – malináč". V té se letos utkalo 16 vzorků pravých holovouských malináčů, které v letošním roce poprvé, hodnotily ve Výzkumném ústavu šlechtitelském a ovocnářském v Holovousích. Komise odborníků, na slovo vzatých, ve složení Ing. František Paprštein, CSc., Ing. Aleš Matějíček, Ph.D., Ing Jiří Kaplan, Jana Křelinová a Miroslava Šecová u jednotlivých vzorků hodnotila celkový dojem z chuti, stavu dužniny, aromatu, sladké a kyselé složky. Dále byla hodnocena velikost plodů, vybarvení a typický vzhled pro odrůdu. Na 3. místě se umístil pan Oldřich Beer z Chodovic. Jeho malináč byl vzhledově typický pro odrůdu včetně konzistence dužniny a chuťové kvality. 2. místo obsadila paní Dagmar Fašianková z Holovous jejíž malináč měl velmi dobrou chuťovou kvalitu. Z prvního místa se pak radoval pan Miloslav Švůger z Libonic. Jeho malináč měl výbornou chuťovou kvalitu a konzistenci dužniny a barevnou mutaci. Všichni výherci a účastníci soutěže si převzali také z rukou starostky obce a pana Otakara Rumla krásné ceny a nechyběl potlesk pro pěstitele holovouských malináčů.

Po vyhlášení soutěží se již u parketu scházeli pejsci z Psího útulku Chlum u Hořic. Pejsky i psí útulek návštěvníkům představil pan Jan Musil. Ve svém poutavém povídání pak pozval všechny přítomné do jejich stánku, kde byli k vidění pejsci z útulku, a na jejich podporu si mohli návštěvníci zakoupit některý z reklamních předmětů a přispět tak na provoz útulku.

V 15:00 hodin se parket zaplnil dětmi a ženami v krojích, typických pro naši oblast. To byl čas na vystoupení Folklorního souboru Hořeňáček, který předvedl písně a tance z Podkrkonoší.

Prostor na parketu dále patřil prezentaci a exhibici projektu SebeRevolta. Představitel Hořické skupiny pan Petr Gottvald představil projekt a diváci shlédli na parketu ukázku cvičení, za kterou vystupující sklidili velký obdiv a potlesk. Po celé odpoledne pak měla SebeRevolta stanoviště na návsi, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet různé sportovní aktivity a sami si otestovat, jak jsou na tom se svojí fyzičkou.

Irská hudba v podání kapely Shannon pak rozhýbala především děti, kterými se to na parketu jen hemžilo. Ty se po skončení nerozutekly, protože následovalo loutkové představení divadla louTKA z Miletína. Jejich pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký se dětem velmi líbila a po celou dobu ji s nadšením sledovaly.

A to už se odpoledne přehouplo do své druhé poloviny. Na podiu se začaly rozeznívat první písničky již tradiční kapely Levou Rukou Band. Setmělo se a hojný počet návštěvníků obracel své oči k obloze. Začalo odpočítávání, celá náves se na chvíli zahalila do tmy. První nesmělé fontány ohňostroje se začaly odrážet na hladině rybníka, které postupně gradovaly, až se celá obloha nad holovouskou návsí rozsvítila opravdu krásným ohňostrojem od místního občana pana Pavla Elcnera. Dál už pokračovala volná zábava, tančilo se a zpívalo s Levou Rukou Band až do půlnoci.

V průběhu celého odpoledne bylo zajištěno bohaté občerstvení, prodej domácích koláčů, které napekly naše ženy. Nechyběl již zmíněný prodej pravých holovouských malináčů. Ve stáncích bylo možné nakoupit něco na chuť i pro radost. Byli zde k vidění stánky s regionálními produkty nejen z Podkrkonoší, ale i stánky Regionální potraviny Královéhradeckého kraje. K zakoupení zde bylo ovoce, stromky, ručně šité a vyráběné oblečení, doplňky a šperky a spousta krásných výrobků.

Ani na nejmladší účastníky jsme na slavnostech nezapomněli. Dětský koutek na návsi byl po celý den obsazen dětmi. Ty zde měly možnost vyrábět maminkám i tatínkům drobnosti pro radost. Děti se vyřádily na slaměném hradu, nechaly si na ruku posadit sovu či jiného dravce nebo poznávaly lesní zvěř. Také malování na obličej bylo v obležení, stejně jako poníci, na kterých se mohly děti povozit.

Velkým lákadlem, tak jako v loňském roce, byl den otevřených dveří Ovocnářského výzkumného institutu. Zde byly k vidění soutěžní moučníky a malináče. Byl umožněn vstup do některých laboratoří a v přízemí přehlídka starých i nově vyšlechtěných odrůd a dalších zajímavostí z oblasti ovocnářství.
Letošní ročník předčil svou návštěvností ten loňský, kde nás návštěvnost velice mile překvapila. Loňská účast 10.000 návštěvníků tak byla dle našich odhadů překonána. Jsme rádi, že slavnosti navštěvují nejen lidé z blízkého okolí, ale někteří cestují i přes půl republiky, aby naše slavnosti navštívili.
Slavnosti holovouských malináčů jsou naší srdeční záležitostí a zároveň největší akcí, kterou v obci pořádáme.

K tomu je třeba velký počet dobrovolníků a pomocníků, bez kterých by pořádání akce takovéhoto rozsahu nebylo možné. Proto velké poděkování patří všem zaměstnancům obce, zastupitelům a spolkům, především hasičům, ale i všem dalším dobrovolníkům, kteří na brigádách pomáhali stavět podium, parket, stany, stánky, roznášet stoly a lavice. A v neděli dopoledne zase pomohli s úklidem po akci. Velký dík patří všem sobotním pomocníkům – na parkovištích, v prodejních stáncích, slečnám ve slamáčcích, které vybíraly dobrovolné vstupné a pomáhaly připravit vše potřebné.

Děkujeme také Radě Královéhradeckého kraje za poskytnutí finančního daru, kterým podpořila pořádání 14. ročníku Slavností holovouských malináčů, děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli na dobrovolné vstupné, děkujeme všem sponzorům, kteří nám darovali ceny do soutěží, ZD Podchlumí za postavení slaměného hradu. Bez vás všech by nebylo v silách naší obce akci pořádat a to by byla určitě velká škoda.

Již nyní se začínáme připravovat na příští rok. Jubilejní 15. ročník Slavností bude spojený se sjezdem rodáků obcí Holovousy, Chodovice, Chloumky a Dolní Mezihoří. Těšíme se na Vás 7. října 2017 na návsi v Holovousích!
Hana Sehnoutková, fota v připojené galerii: Miroslav Brádle, Ondřej Brádle