Školáci se vloni v rámci projektu blíže seznámili s osudem Stanislava Krause, jeho bratra Josefa a také s dobou, ve které žili. V roce 2000 byla na budově školy, kam oba bratři docházeli, odhalena pamětní deska. V tomtéž roce byl Stanislav Kraus in memoriam povýšen do hodnosti brigádního generála. Zemřel v roce 1996.

V létě 1939 Stanislav Kraus odešel do Polska. Byl internován v Sovětském svazu, odkud se dostal do Istanbulu, Sýrie a Palestiny. Bojoval u Tobruku. Plavil se na lodi kolem Afriky do Anglie a po vylodění v Normandii a obléhání Dunkerque se s 3. americkou armádou generála Pattona v květnu 1945 dostal zpět do vlasti. Své vzpomínky zaznamenal v knize Za svobodou třemi světadíly.

V Holíně děti navštívily Alenu Krausovou, která je společně s dcerou mile přivítala. Právě připravovaly výstavu, která bude zahájena 1. listopadu v jičínském muzeu.     učitelky dějepisu ZŠ a MŠ 17. listopadu Jičín