Šestnáctý ročník Foerstrových dnů je příležitostí připomenout si s obzvláštním důrazem 700. výročí narození Českého krále a Římského císaře Karla IV.
Program mimořádného koncertu pod klenbou barokního kostela sv. Ducha v Libáni (v sobotu 15. října v 15 hodin ) je nazván Poselství Karla IV. Dramaturgie využívá autobiografická fakta zaznamenaná Karlem IV. ve Vita Caroli z jeho zakládajících listin Karlovy univerzity a Obrany vlasti. Součástí koncertu jsou zhudebněné básně převážně středověkých autorů z osmi evropských zemí, které dokazují vysokou duchovní úroveň této doby. Účinkuje herečka a zpěvačka Táňa Fischerová a autor dramaturgie koncertu, zpěvák a interpret zhudebněných textů Daniel Dobiáš.

Úvod s hraběnkou Nostitzovou
Ale jsou tu i další koncerty. Slavnostní zahajovací koncert Foerstrových dnů je svěřen čtyřem vynikajícím umělcům, kteří mají ve svém štítu název Nostitzovo kvarteto. „ V roce 1996 mě čeští umělci oslovili ," říká hraběnka Mathilda Nostitzová, „jestli mohu kvartetu dát své jméno. Souhlasila jsem, jsou to skvělí muzikanti, v zahraničí jsou viditelně oceňováni."

Kvarteto se vypracovalo mezi světovou elitu svého oboru. Ke kvartetním pultům zasednou v sobotu 14. května se skvosty kvartetní literatury, se Smyčcovým kvartetem e-moll Z mého života Bedřicha Smetany, očekáván bude zejména Dvořákův melodicky vroucí, plný teskné zasněnosti i jásavé hravosti Americký kvartet.
Slavnostní zahájení se koná pod záštitou hraběnky Mathildy Nostitzové.

Královské varhany a zpěv
Pro koncert v sobotu 21. května v 15 hodin organizátor určil jako dějiště impozantní prostředí kostela sv. Ducha. Návštěvníci se zaposlouchají do monumentálního zvuku královského nástroje varhan s vrcholnou tvorbou skladatelů 19. století, prezentovanou zejména Robertem Führerem, Antonem Brucknerem a Bedřichem Smetanou.

Hlavní část koncertu tvoří Dvořákův cyklus Biblických písní, skladatelův vrcholný tvůrčí čin v tomto oboru. Lepší scénář nelze napsat, než pro interpretaci Biblických písní pozvat vynikajícího barytonistu Svatopluka Sema, sólistu Opery Národního divadla a hosta významných světových operních scén. Za hrací pult na kůru usedne Zdenka Nečesaná, titulární varhanice v chrámu sv. Máří Magdaleny v Sobotce, kde také organizuje každoroční varhanní festival. Z obsáhlého programu nás umělkyně seznámí s množstvím zvukových barev ve stylu německé a české varhanní tvorby.

Oslava krásy života tancem a písní
Hudební festival je také specifický svou mnohožánrovostí. Program netvoří jen „klasika, " nýbrž jde napříč žánry, připomenu recitál Evy Pilarové, Ondřeje Havelky, Spirituál kvintet, ještě Hudbu Hradní stráže.

Letošní festival připravil večer s hudebním, tanečním, písňovým a lidovým vyprávěním z Novopacka, Hořicka s uměleckým folklorním souborem Hořeňák z Lázní Bělohrad.

Představí nejcharakterističtější folklorní oblasti v Podkrkonoší, zachycuje rozmanité umělecké projevy bohaté lidové tradice v krásných krojích od jemných ženských tanců přes hravé a vtipné párové tance. Přijďte se v sobotu 28.5. podívat na originální program s výrazným uměleckým nábojem.

Houslový virtuos Václav Hudeček
Předposledním z pěti koncertů letošních Foerstrových dnů v sobotu 24. září patří houslovému virtuosovi Václavu Hudečkovi s Mladoboleslavským komorním orchestrem, který bude řídit Jiří Havlík, v mnoha oborech aktivní člen České filharmonie. Kromě Mozarta upoutají pozornost dva houslové koncerty J.S.Bacha v mimořádném podání Václava Hudečka.

Prodejci vstupenek jsou obchod trafiky se sídlem na náměstí v Libáni osobně nebo prostřednictvím telefonů 606 491 266, 733 757 235, v městské knihovně 724 772 104 nebo u pořadatele včetně abonentek s možností cenové úspory 606 407 417.
Zažijte spojení krásných melodií s atmosférou libáňských Foerstrových dnů.    Zdeněk Vokurka