Stovky návštěvníků starobylého hradu u Turnova se mohly pobavit při vystoupení skupiny historického šermu Monstriferus z Roudnice nad Labem. Kastelánka hradu Eliška Krejčová je pozvala na uplynulý víkend, aby pobavila stálé a náhodné návštěvníky, kteří letos i v parném létu hrad bohatě navštívili.

„Existujeme už déle, ale od roku 2009 se podrobněji zajímáme o klasiku. To znamená, že jsme si podle historických materiálů, maleb a dochovaných pramenů nastudovali dobovou zbroj, vytvořili její repliky a způsob tehdejších soubojů," uvedl šéf skupiny Tomáš Knotek.

Podle něj sice provádějí ukázky způsobů historických turnajů a soubojů na různých slavnostech, avšak tady pro pobavení diváků zvolili kratší a zábavnější formu. Rovněž kastelánka Krejčová byla s jejich vystoupením spokojená. „Letos se tu různé skupiny střídaly. Ne proto, že bychom byli s některými nespokojeni, ale chtěli jsme návštěvníkům prohlídky hradu co nejvíce zpestřit, a to se nám podařilo," uvedla.

Krejčová nastoupila na hrad v letošním jaru a od té doby se snaží o jeho stále větší popularitu. V druhé části hradu se podařilo dokončit repliku dobové výzdoby rekonstruovaných světnic, v jedné z nich instalovali i sbírku drahých kamenů, kterou zakoupili od lomnického sběratele Vladimíra Kmínka.

Kastelánka přiznala, že navázala na dlouholetou práci členů rodiny Kouckých, kteří celý hrad doslova objevili a zpřístupnili veřejnosti. Pro návštěvníky vymýšlí i řadu zajímavých programů, například noční prohlídky, které se zatím neujaly. „V loňském červenci přišlo skoro 16 tisíc lidí, v letošním skoro o tisícovku méně. Bude-li však dobré počasí koncem léta a na podzim, počítám, že na hrad opět přijde přes sedmdesát tisíc návštěvníků, jako vloni," doufá Krejčová. Podle dotazů návštěvníci údajně oceňují individuální přístup průvodců, pestrou nabídku programů a hlavně kouzelné vyhlídky do přírody Českého ráje. Mnozí z nich si tu právě z toho důvodu například objednali i svatební obřady. Hospodářské výsledky si dlouhodobě pochvaluje i vedení města Turnova, do jehož majetku hrad patří.

Podstatnou část ze vstupného pravidelně věnuje do údržby historické památky, která je nenahraditelnou dominantou zdejšího kraje.

Otakar Grund