„Vztah ke čtení jsem měl odjakživa. Už jako malý jsem se sháněl po lidech, kteří měli doma větší počet knih, abych si je mohl zapůjčit. V padesátých letech, když knihovna sídlila, dá–li se říci, že vůbec existovala, v místní hospodě, moje teta paní Petrtýlová se ujala jejího vedení. Přestěhovala ji a začala o ni pečovat. Kolem roku 1985 se mě zeptala, jestli bych knihovnu nepřevzal. A tak jsem tady už přes dvacet let.“

Bohužel čtenářů za ta léta stále ubývá, jak nám knihovník potvrdil: „Lidé narození ještě kolem roku 1960 byli na čtení zvyklí, ale teď ti mladí vůbec nevědí, co to je. Dříve, v osmdesátých letech, jsem půjčoval 2500 až 3500 knih ročně, dnes to je zhruba 200 až 250 titulů za rok. A to si tu nejčastěji půjčuji já se svou rodinou.“ Knihovna čítá pouze něco málo přes deset zaregistrovaných čtenářů. Stanovená otevírací doba je od 16 do 19 hodin, avšak jak sám knihovník uvedl, zájemci, čtenáři a přátelé knihy mohou kdykoli přijít a on jim rád vyhoví.

Ve stejném čase je přístupný i internet, který je po domluvě možné využívat také mimo pravidelné otevírací hodiny.

Knihovna se nachází v oddělené místnosti obecního úřadu. Nedávno byla zrekonstruována, vybavena novým nábytkem a plynovým vytápěním.

Více informací najdete na internetových stránkách www.knihovnabukvice.webk.cz.