„V dubnu by se zde mělo konat společenské odpoledne, které bude navazovat na lednové setkání seniorů. Ti dlouhodobě žádají město o možnost zřízení pravidelných zábavních posezení například formou odpoledních čajů. Protože se za mnoho let nepodařilo najít vhodnou formu těchto schůzek a organizátora, uspořádáme jednu „vzorovou" akci na městském úřadě," uvedl starosta města Jan Malý.

Město uhradí seniorům náklady ve výši tisíc korun na hudbu a drobné občerstvení. „Snažíme se vyslyšet jejich požadavky. Vedle společenské úlohy chceme podpořit také nastartování vzniku Klubu důchodců, který by si svoji činnost organizoval později sám," zdůraznil Jan Malý.

Program pro seniory pravidelně nabízí například i Knihovna Václava Čtvrtka, která připravuje vzdělávací pořady.    (md,kov)