Nedbají zimy, tmy a skoro ještě noční doby spolu s jejich obětavou maminkou, která je sleduje z lavice. Kéž je více takových maminek! Kněz sloužil před rozedněním mši svatou – jitřní - kterou doprovázely slavné rorátní písně, natisknuté na velkých bílých arších velikými písmeny, aby všichni mohli zpívat.

Další roráty budou vždy ve středu, až do Vánoc. Růženec začíná v 6.15 hodin, mše sv. v 6.45 hodin u sv. Ignáce.
Přijďte všichni pozdravit Pannu Marii!    Květa Turková