Výtěžek ze vstupného bude věnován Dennímu stacionáři Apropo na muzikoterapii. Jak probíhají přípravy koncertu, jsme se zeptali Marka Holého, jednoho z organizátorů.

Marku, je vše na koncert připravené?
V podstatě ano, doladili jsme i poslední maličkosti. Aktuálně chystáme video ze života Apropa, které se bude v průběhu koncertu promítat. Naplánovanou máme poslední schůzku s moderátorem koncertu Markem Vondrákem, zástupcem Apropa a našeho realizačního týmu.

Je o koncert zájem? Kolik je prodaných vstupenek?
Podle zprávy před více než týdnem již bylo prodáno okolo stovky vstupenek. To znamená, že ještě není zdaleka vyprodáno. Rád bych tedy využil rozhovoru a touto cestou pozval čtenáře na koncert. Nejen, že strávíte v Moonster Clubu příjemné odpoledne, ale navíc pomůžete dobré věci. Předprodej vstupenek probíhá v informačním centru v Jičíně, v Sobotce, v Mladé Boleslavi a v Moonster Clubu Jičín. Cena vstupenek v předprodeji je 120 Kč. Na místě budou vstupenky o něco dražší, za 160 Kč.

Děkujeme za pozvání. Koncert se jmenuje Rock for Apropo. Možná každý neví, co to je Apropo. Můžeš nám to vysvětlit?
Apropo (asociace pro postižené) vznikla v roce 1996 jako organizační jednotka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice. Apropo spolupracuje se Základní školou v Soudné u Jičína (dříve zvláštní školou), která má od roku 2002 zřízenu rehabilitační třídu pomocné školy pro mentálně a tělesně postižené děti. Ve škole se buduje zázemí pro velmi těžce postižené děti školního věku. Apropo je na Jičínsku zatím jedinou organizací tohoto druhu, která sdružuje a pomáhá těžce handicapovaným dětem. Poskytuje osobní asistenci, provozuje denní stacionář a organizuje další aktivity pro děti. Především terapeutické, volnočasové, integrační a sociálně aktivizační. V rámci péče pomáhá i rodičům.

Jak jim výtěžek pomůže?
Výtěžek bude věnovaný na muzikoterapii.

Co si pod pojmem muzikoterapie konkrétně představit?
Muzikoterapie je metoda, která využívá jak působení hudby (receptivní, pasivní muzikoterapie), tak i proces při vytváření hudby a zvuků (aktivní muzikoterapie). Působením hudby na organismus při pasivní muzikoterapii dochází ke stavu celostní harmonizace neboli k celkovému uvolnění a relaxaci. Dalo by se říci, že je to zvuková masáž těla i duše nebo prozáření zvukem.

Při společné tvorbě živé hudby (aktivní muzikoterapie) dochází k propojení všech účastníků, k hlubokému prožitku z vlastního projevu, k intenzivnímu kontaktu se sebou samým, ke znovuzískávání důvěry v oblasti mezilidských vztahů, atd. Jedinec získává nové dovednosti, obohacuje svůj život o nové zkušenosti. Hra na hudební nástroje má pozitivní vliv na motorický rozvoj.

Při muzikoterapii s používají převážně tradiční a lidové hudební nástroje, které jsou vyrobené z přírodních materiálů a pocházejí z různých koutů světa: bubny djembe, bubny bonga, perkusní nástroje (chřestidla, claves, rolničky, deštné hole…), shanti zvonkohry a hlas. Muzikoterapie může mít např. tyto účinky:
• díky celostní harmonizaci spuštění jakéhokoli samoléčebného procesu
• získávání primární důvěry a vytváření citových vazeb
• intenzivnější kontakt se sebou samými
• pochopení stavu, ve kterém se jedinec zrovna nachází
• harmonizace energetického systému, tzv. dobití baterek
• postupné vylaďování tělesných funkcí a systémů
• prožití radosti z vlastní hudební produkce
• rozvoj kolektivní spolupráce
• pozitivní vliv na komunikační schopnosti
• motorický rozvoj

Jak Apropo naložilo s penězi, které vydělal loňský koncert?
I když minulý ročník Rock for Apropo nebyl navštíven tak, jak jsme očekávali, přesto se vydařil. Vybralo se kolem dvou tisíc korun, ale to nebylo všechno. Díky koncertu došlo k setkání zástupců Apropa a RWE a podařilo se získat z fondu RWE částku padesát tisíc korun. Ta byla společně s výtěžkem koncertu využita na vybavení cvičného bytu. ⋌ Dětská tisková agentura