Úvod byl velkolepý a kopíroval oficiální úvod her. Pak už děti z Apropa se svými asistenty a pomocníky sehrály tenisový zápas, videozáznam přibížil divákům jejich soutěžení ve skoku do dálky i výšky.

Sponzoři zazářili
V krátkých vstupech se představili sponzoři, kteří sdružení podpořili finančně. Předali šek a převzali si z rukou dětí medaili. „Chtěl bych poděkovat občanskému sdružení Apropo především za to, že rozdává radost tam, kde trochu chybí štěstí," řekl Vladimír Šulc z firmy Microrisc. Ta byla nejštědřejším dárcem. Zajímavý vstup připravil T.J Sokol. Mladí muži předvedli sestavy na bradlech, a diváci žasli! Pak už jeviště patřilo kajakářům a nakonec Martě Eleftriadů s jejími řeckými písněmi a tancem.

Cíl setkání
Hlavním cílem setkání bylo shromáždit finanční prostředky na podporu Apropa. Po součtu všech položek získalo 467 637 korun. Peníze jsou určeny na provoz cvičného bytu pro mladé dospělé s postižením. Cvičný byt je součást služby denního stacionáře a vznikl z potřeby oddělit službu pro menší děti, které mají úplně jiné zájmy než ti starší. Ti se například učí starat se o domácnost, přijmout a pohostit návštěvu apod. Výtěžek je složen z darů několika firem z Jičína a širokého okolí, ze vstupného, prodeje dárkových předmětů a příspěvku šatnářek. Závěrem setkání zazpíval Jakub Kazda.

Komu pomáhají
Služby občanského sdružení jsou určeny rodinám pečujícím o děti a mladé dospělé s handicapem do 26 let. Organizace vznikla roku 1996 jako organizační jednotka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, které je známo pod zkratkou SPMP ČR.

Úzce spolupracuje se Základní školou v Soudné (dříve zvláštní školou), která má od roku 2002 zřízenu rehabilitační třídu pomocné školy pro mentálně a tělesně postižené děti.

Na co se Apropo zaměřuje

Poskytuje osobní asistenci, provozuje Denní stacionář APROPO a organizuje další aktivity pro děti. Především aktivity terapeutické, volnočasové, integrační a sociálně aktivizační. V rámci péče o pečující pomáhá i rodičům.

Provoz Apropa si ročně vyžádá částku 6 milionu korun, 74 procent nákladů je hrazeno z dotace, 26 procent kryjí příspěvky klientů.
Sdružení zaměstnává 24 stálých pracovníků.

Vloni si Apropo připsalo na účet z benefiční akce částku 458 tisíc korun.