Ta nejcennější z celého souboru je ale ateliérová fotografie Františka Josefa Hetschela zachycující Marii Proftovou s pravnučkou Marií Čespírovou.
František Josef Hetschel je nejstarším doloženým fotografem v Jičíně. Jeho žena zdědila v roce 1878 na Holínském předměstí čp. 74, bývalou kovárnu, tzv. Nyplovnu. Působil i v Mnichově Hradišti. Pracoval na tzv. mokrý proces. Kolodiový proces (archerotypie nebo mokrý proces) je historický fotografický proces Angličana Fredericka Scotta Archera z roku 1851. Název mokrý vychází z toho, že podstatou procesu bylo exponování a vyvolávání za mokra.
Zajistil tvorbu kvalitního negativu umožňujícího dokonalou reprodukci fotografií. Velmi rychle nahradil předešlé postupy, daguerrotypii a především kalotypii, a využíval se v letech 1851 – 1885.

Tvorba fotografa
Informace k životu i fotografické činnosti Fr. J. Hetschla se téměř nezachovaly. Jeho podobu známe z jediné fotografie, která je uložena v SOkA Jičín. Z Hetschelovy práce se dochovalo v muzejní sbírce jen velmi málo pozitivů ze druhé poloviny 19. století, například tablo jičínských dobrovolných hasičů z roku 1873.

V případě zbývajících čtrnácti snímků se jedná o klasické ateliérové podobenky především jičínských měšťanů. Mezi nimi se nachází například poručík ostrostřeleckého sboru v Jičíně Fassati, ale také farář Jan Tobiášek z nedaleké Radimi. Jedná se o klasické fotografické vizitky, na jejichž zadní straně jsou znázorněny Hetschelovy reklamní štítky, které asi třikrát za svou profesní kariéru změnil.

Fotografické vizitky (carte de visite) jsou malé fotografie nalepené na kartonu velikosti dnešních vizitek, které ovládly svět během 60. a 70. let 19. století a značně tak přispěly k rozšíření a popularizaci fotografie vůbec. Jejich formát si patentoval 22. listopadu roku 1854 pařížský fotograf André-Adolphe-Eugène Desidéri.

Uvedená fotografie Marie Proftové (1877 – 1865), rozené Pohlové, manželky sládka ve Starých Hradech, je mimořádná svým stářím. Její pravnučka Marie Čespírová (1858 – 1871) byla dcerou schlikovského hospodářského ředitele v Kopidlně. Datace tohoto snímku je tedy jasná, před rokem 1865, což tento snímek staví do pozice nejstaršího pozitivu v muzejní sbírce.    Hana Fajstauerová