Čeští speleologové Roman Mlejnek a Vratislav Ouhrabka tu tehdy objevili do té doby naprosto neznámý a netušený podzemní systém, jenž je dnes v evropských a amerických odborných kruzích znám pod názvem Poseidon.

Jedná se o rozsáhlý podzemní systém, který je utvářen hustou a spletitou sítí skalních rozsedlin, hlubokých až 60 m, jež jsou místy vyplněny mohutnými balvanovitými sutěmi a skalními bloky, vytvářejícími početné jeskyně. Podzemní prostory tak mají charakter složitě se křižujících a těžko prostupných labyrintů, jejichž součet vykazuje několika kilometrové délky. Díky extrémním klimatickým podmínkám (stálá vysoká vlhkost a velmi nízké teploty) a trvalé tmě se Poseidon stal místem výskytu zcela extrémních životních projevů. Biospeleologický průzkum tu potvrdil výskyt nejen vzácných a chráněných druhů, včetně tzv. glaciálních reliktů – pozůstatků poslední doby ledové, ale i dosud neregistrovaných živočišných druhů. Lokalita je rovněž výjimečná bohatým výskytem vzácných kořenových krápníků, které zde dosahují výšky až 60 cm.

Sestup do těchto podzemních prostor je pro běžného smrtelníka nemyslitelný. Pohyb v nich je většinou možný jen speleoalpinistickým způsobem za pomoci lanové techniky. My si vás však dovolujeme pozvat k návštěvě Poseidonu prostřednictvím filmového dokumentu, který nechal za nemalé finanční náklady natočit jeho hlavní objevitel, speleolog Roman Mlejnek.

Ten bude dnes 1. listopadu od 18 hodin v Porotním sále nejen přítomen promítání, ale po skončení filmu bude formou diskuse odpovídat na vaše dotazy. Zveme vás na dobrodružnou speleologickou výpravu do pozoruhodného podzemního bludiště, kam se běžný návštěvník nikdy nedostane. ⋌Jičínskou besedu
Pavel Kracík