Pravidla:

házejte kostkou, pokud šlápnete na políčko s číslem, podívejte se do legendy na příslušný úkol.
Pokud šlápnete na políčko s obrázkem, přestupte na to políčko, kde je obrázek stejný.
Pokud šlápnete na políčko s nápisem Mor, běžte na šedé políčko (k morovému sloupu), abyste se vyléčili. Začíná ten, který má nejkratší křestní jméno. Pokud nastane shoda, začíná samozřejmě mladší.

Legenda:
1. Zvrtnul jsi si kotník, musíš k doktorovi. Stojíš jedno kolo.
2. Hoď kostkou! Pokud padne liché číslo, dej se doprava, pokud sudé, běž doleva.
3. Dostal jsi žízeň, napij se z kašny bláznivé vody a je z tebe blázen. .. Stůj jedno kolo nebo řekni vtip.
4. Počkej než tě předběhne poslední spoluhráč.
5. Vyber si libovolného spoluhráče. Oba hoďte kostkou.
Kdo hodí nižší číslo, vrátí se o pět polí zpět.
6. Jak často vychází Achát?
a) 1 x týdně, b) každý den, c) jednou měsíčně.
7. Zkratka MKS znamená:
a) multimediální kulturní společnost, b) městské kulturní středisko, c) malý královský sál.
8. Doplň báseň: Jeli jsme do Nové Paky, viděli jsme ......
řekli jsme si .....
..... město.
9. Nakresli kočičku na komín budovy, který ti určí soupeř
10. Na jakém náměstí se nachází kancelář starosty?
a) Starostovo náměstí
b) Masarykovo náměstí
c) Dukelské náměstí
11. Soutěž: Kdo nejrychleji najde ptáčka, postoupí o jedno pole vpřed.
12. Jakým směrem ze středu náměstí je prodejna Zelenina Tomáš?
13. Kolik trysek má vodotrysk před MÚ:
a) 10, b) 8, c)7.
14. Čí socha stojí před gymnáziem?
15. Kdy se koná v Nové Pace pouť?
16. Vymysli rým na slova Paka?
17. Řekni 5 x za sebou: ve spíži špíz spí.
18. Každý vybarvěte jednu budovu.
19. Už jsi skoro tam, dej si cukroví na posilněnou.
20. Šlápl jsi na trávník! Ty darebáku! Stůj dvě kola.
21. Říkejte dokola slova, aby dala dohromady krátký příběh o Nové Pace.

Pohádková hra o Nové Pace.

Odpovědi:
6 c
7 b
10 c
12 sv
13 a
14 T.G.Masaryk
15 srpen

Tuto soutěž pro vás připravili studenti novopackého gymnázia s vyučující Kateřinou Krausovou. Věříme, že vás pobaví i poučí.