Koncem roku Jičín získal evropskou dotaci na projekt, který by měl ve Swidnici blíže představit historickou osobnost Albrechta z Valdštejna. V lednu proběhla zahajovací konference projektu, přípravy jsou v plném proudu. Polští přátelé se budou aktivně podílet na Valdštejnských slavnostech v Jičíně, Valdštejnské dny ve uskuteční i ve Swidnici a pod názvem Valdštejnovo putovní imaginárium bude po českých i polských městech cestovat barokní divadlo.

Dotace na projekt

Na projekt získal Jičín spolu se Swidnicí dotaci, a to ve výši 2,75 mil. korun. Obě dvě města si výdaje rozdělí zhruba na polovinu.

„Není bez zajímavosti, že projekt byl hodnocen jako nejlepší ze všech a získal od komise mimořádný počet bodů. Cílem je propagace Jičína a historické osobnosti Albrechta z Valdštejna, která je velice významná nejen pro Jičín a jeho okolí, ale působnost této osobnosti sahá i do swidnického okresu. Velmi se mi líbí putovní imaginárium, které zasáhne do života Hradce Králové, Náchoda, Kudowy Zdroj a Dzierdzionku," vysvětluje místostarosta města Petr Hamáček.

Valdštejn přesahuje státní hranice

Konference se zúčastnili zástupci města Jičína spolu s řediteli zainteresovaných příspěvkových organizací, zástupcem Sdružení Český ráj a také s místostarostkou Náchoda.

„Osobnost Valdštejna je s Jičínem silně spjatá a také Swidnica má na Valdštejna odkaz, když zde přebýval v období třicetileté války. Je to tedy téma, které nás spojuje. Navíc letos je tomu 380 let od zavraždění Valdštejna, takže úspěch projektu v tomto období nás těší dvojnásob," říká projektová manažerka města Jičína Štěpánka Kolcová.

Červnové Valdštejnské dny ve Swidnici budou hostit Valdštejna v podání Miroslava Kněborta spolu s jeho družinou. Společnou akcí obou partnerů je pak „Putovní Valdštejnovo imaginárium", které bude znamenat putování barokního divadla po českých a polských městech.

Tuto aktivitu si vzal na starosti kastelán Valdštejnské lodžie Jiří Vydra. „Mobilní Valdštejnské imaginárium bude pojízdný divadelní vozík v podobě malé Valdštejnské lodžie na kolečkách a bude sloužit k prezentaci této barokní památky. Díky jeho multifunkčnosti se bude moci využívat jako takový fantaskní barokní cirkus, zaměřený nejen na vévodu Albrechta z Valdštejna, ale i na témata s ním spojená, jako je astrologie, astronomie nebo historie. Bude to takový hudebně-divadelní vizuální flašinet – koláž fantaskních obrazů – kabaret nadpřirozených postav a magických scén. Vše bude odkazovat k nenaplněným snům Albrechta z Valdštejna o unikátní stavbě – Valdštejnské lodžii, která měla být pýchou jeho díla, ale zároveň ke skutečným akcím, které se ve Valdštejnské lodžii v současnosti konají," komentuje projekt kastelán Valdštejnské lodžie.

Promítání, koncerty a představení

Kastelán dodává: „Zároveň v něm budou moci probíhat různé minikoncerty akustické hudby a v temnějších zákoutích nebo při setmění se bude moci využívat speciálního plátna, které bude instalované uvnitř vozíku. Budou se tak promítat různé tematické filmy, pohádky či prezentace, ale také poslouží ke stínovému divadlu a k výtvarným workshopům." Putovní Valdštejnovo imaginárium vyjede během prvního srpnového týdne spolu s týmem tvořeným ze dvou herců, polské zpěvačky a režiséra. V lednu 2015 by měla k ukončení celého projektu proběhnout konference v Jičíně.   Magdaléna Doležalová