Na dvoudenním hudebním svátku bude účinkovat 12 sborů, z toho 2 zahraniční – ze Slovinska a Bulharska,
a Podkrkonošský symfonický orchestr s italským dirigentem Grazianem Sanvitem. Sólistku Janu Ryklovou (soprán) bude doprovázet na klavír a varhany Bernd Radoch, sbormistr
a hudební organizátor ze SRN.

Prolog – pátek 3. června 2016 od 19.30 hod., kostel sv. Jakuba Většího v Jičíně
Zazní Te Deum Ant. Dvořáka v podání pěveckých sborů Janáček Jablonec nad Nisou, Hlas Nová Paka, Jizeran Semily, Antonín Dvořák Turnov, Bořivoj Lomnice nad Popelkou
a Podkrkonošského symfonického orchestru (dirigent Graziano Sanvito, soprán Eva Lédlová, bas Jaroslav Patočka). Na programu rovněž krátké vystoupení sopranistky Jany Ryklové (Foerster, Smetana; doprovod Bernd Radoch a Bohuslav Lédl).
Kostel Narození Panny Marie v Osenicích – sobota 4. června 2016 od 9.00 hod.

Na ranní mši přednese Hlahol Nymburk společně s Pěveckým sborem benešovských učitelek dílo Missa Bohemica J. B. Foerstera. Po mši každý z 9 sborů zazpívá jednou duchovní skladbu, Jana Ryklová (dopr. Bernd Radoch) se představí 3 skladbami Ave Maria J. B. Foerstera.
Amfiteátr před Památníkem Foerstrova rodu v Osenicích – sobota 4. června 2016 od 14.00 hod.

Postupně se divákům představí všechny sbory s krátkými programy: Pěvecký sbor Antonín Dvořák Turnov, Pěvecký spolek Záboj Dvůr Králové, Pěvecký sbor Vlastislav Heřmanův Městec, Pěvecký spolek Jizeran Semily, Smíšený pěvecký sbor Hlahol Nymburk, Pěvecký sbor benešovských učitelek, Pěvecké sdružení pražských učitelek, Sofia Lady Teachers´ Choir and Mandolin Orchestra Sofia, Smíšený pěvecký sbor Anton Foerster Lublaň. Nebudou chybět ani 4 společné skladby. Koncert moderuje Alfréd Strejček.

Sokolovna v Dětenicích – sobota 4. června 2016 od 19.00 hod.
Vystoupí sbory: Jizeran Semily, Pěvecké sdružení pražských učitelek, Anton Foerster Lublaň, Sofia Lady Teachers´ Choir and Mandolin Orchestra Sofia, sopranistka Jana Ryklová a Bernd Radoch (klavír). Koncert moderuje Alfréd Strejček.

Večerní koncerty od 19.00 hod.
Dolní Bousov – sokolovna: Záboj Dvůr Králové, Vlastislav Heřmanův Městec.
Kopidlno – kostel sv. Jakuba Většího: Hlahol Nymburk, Pěvecký sbor benešovských učitelek, Antonín Dvořák Turnov.
V Osenicích a v Jičíně se rádi setkáme s našimi přáteli i novými návštěvníky, které, věřme, pohltí krásná hudba a kouzlo osenického festivalu. Těšíme se na Vás!    Radomír Vališka, starosta Dětenic, Jaroslav Vávra, ředitel festivalu

Zúčastněné sbory

Smíšený pěvecký sbor Janáček Jablonec nad Nisou (založen 1949)
Největšího rozkvětu dosáhl sbor za Josefa Bočka, který ho vedl od r. 1964 po dobu čtyřiceti let. Na prvních Mezinárodních sborových dnech v Praze
v roce 1987 získal Janáček absolutní prvenství a zvítězil i na soutěži Zdeňka Lukáše v Hradci Králové. Reprezentoval ČR ve 20 zemích Evropy dvakrát
v USA, kde získal cenné trofeje. Absolvoval na 400 koncertů v 80 místech ČR, Evropy a USA. Interpretuje skladby různých uměleckých směrů od renesance po současné autory, od duchovní hudby po velké operní sbory a úpravy českých i zahraničních lidových písní. Účinkoval s Filharmonií Králové či Dolnoslezskou filharmonií Jelení Hora, účinkoval na Pražském jaru (1986).

Vydal tři gramofonové desky, audiokazety, CD, nahrával v Českém rozhlasu. Interpretuje skladby různých uměleckých směrů od renesance po současné autory, od duchovní hudby po velké operní sbory a úpravy českých i zahraničních lidových písní. Od r. 2005 je jeho uměleckou vedoucí Olga Fröhlichová. Nastudovala se sborem Korunovační mši W. A. Mozarta, oratorium J. Haydna Il Ritorno di Tobia, Mši D-dur Antonína Dvořáka a 9 velkých operních sborů (Janáček Opera Gala). Janáček spolupracuje se sborem a orchestrem katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, obnovil spolupráci s Dolnoslezskou filharmonií v Jelení Hoře a také již dvakrát vystoupil v pražské Loretě. V současnosti má 60 členů.

Bořivoj Lomnice nad Popelkou (založen 1862)

Slavný český kníže „dal jméno" sboru, který byl založen r. 1862. Svou návtěvou ho poctil v r. 1871 sám Mistr Bedřich Smetana. Bořivoj pak skvěle plnil dobové vlastenecké úkoly. V r. 1863 vystoupil u příležitosti otevření novogotické radnice, v r. 1868 se zúčastnil slavnosti položení základního kamene k Národnímu divadlu. Pamětníci rádi vzpomínají na koncert ke 100. výročí v r. 1962, kdy s ním účinkovaly spřátelené sbory a Podkrkonošský symfonický orchestr, ale v paměti mají také legendární koncert ke 120. výročí sboru v r. 1982, kdy nastudoval dvě náročné kantáty: Jarní romanci Zdeňka Fibicha a Otvírání studánek Bohuslava Martinů.

Sóla tehdy zpívali prof. František Koudelka, Dr. Milan Roček, Brigita Šulcová a Květa Prokopiusová, slavnostní koncert moderovala klavíristka Zdena Holovská. K výrazným sbormistrům Bořivoje patříl prof. Miloslav Valenta, jenž řídil smíšený sbor v letech 1962 – 1998. Pak se stala sbormistryní významná organizátorka hudebního života na Semilsku Zdena Lokajová, sbor se změnil na ženský. Nyní Bořivoj účinkuje od září 2014 opět jako smíšený sbor. Vede ho znamenitě Mgr. Petra Lukavcová.

Hlas Nová Paka (založen 2000)

Předchůdce dnešního sboru starobylý Hlasoň inicioval na podnět
Fr. Záhorského, jeho člena a dirigenta, zrod První české pěvecké a hudební župy (1890 informační schůzka, ustavující schůze 1891), což byl počin vskutku historický. Novodobý Hlas byl obnoven v r. 2000 ředitelkou tehdejší ZUŠ
Mgr. M. Martincovou a RNDr. J. Barešem. Účastnil se provedení České písně
B. Smetany s KSOKrM, vánoční kantáty L. Fišera a Missy pastoralis in D V. J. Kopřivy s Filharmonií Hradec Králové. Mimořádným počinem bylo též uvedení díla Missa solemnis F. X. Brixiho (po 200 letech), které nacvičila diplomantka Marie Čančíková-Frolíková. Skladba je nahrána na CD. Po odchodu M. Martincové z Nové Paky vedla sbor absolventka PF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. Mgr. Petra Lukavcová z Lomnice n. P., sbormistryně přípravného dětského sboru Masarykovy ZŠ, a Mgr. Alena Lelková, absolventka PF v Hradci Králové a MU v Brně, jež je i sbormistryní DPS Gymnázia v Nové Pace. Dnes vede sbor s kultivovaným tónem Alena Lelková, Petra Lukavcová se plně věnuje sbormistrovské práci v Lomnici nad Popelkou.

PROGRAM

16. ročník
FOERSTROVY OSENICE 2016
4. června 2016
PROGRAM HLAVNÍHO DNE
9:00 – Osenice
kostel Narození P. Marie, slavnostní mše
(celebruje P. Augustin Števica, farář libáňský)
Při mši zpívá:
Smíšený pěvecký sbor Hlahol Nymburk a Pěvecký sbor benešovských učitelek
– založeny v roce 1860 a v roce 1981
– sbormistr Tomáš Pergel
 Josef Bohuslav Foerster
o Missa Bohemica
Pěvecký sbor Antonín Dvořák Turnov
– založen v roce 1861
– sbormistr Bohuslav Lédl
 Bohuslav Lédl
o Ave Maria
Pěvecký spolek Záboj Dvůr Králové
– založen v roce 1861
– sbormistr Vít Mišoň
 Miroslav Košler
o Prednačitatělnyj psalom
Pěvecký spolek Jizeran Semily
– založen v roce 1860
– sbormistr Jiří Kurfiřt
 Dmitrij Stěpanovič Bortnianskij
o Tebe poem
Smíšený pěvecký sbor Hlahol Nymburk a Pěvecký sbor benešovských učitelek – sbm. Tomáš Pergel
 G. Fauré
o Tantum ergo
Pěvecké sdružení pražských učitelek
– založen v roce 1912
– sbormistr Ivan Zelenka
 Ivan Zelenka
o Ave Maria
Sofia Lady Teachers´ Choir and mandolin Orchestra Sofia
– založen v roce
– sbm. Gregor Grigorov
 Johann Sebastian Bach – Charles Gounod
o Ave Maria
Smíšený pěvecký sbor Anton Foerster Lublaň
– založen v roce 1974
– sbormistryně Damijana Božič Močnik
 Anton Foerster
o Presveto srce plavo
Jana Ryklová (soprán)
 J. B. Foerster
o Třikrát Ave Maria
 varhanní doprovod Bernd Radoch

14:00 Osenice
Amfiteátr před Památníkem Foerstrova rodu – bývalá Národní škola J. B. Foerstra
(přehlídka pěveckých sborů UČPS), pořadem provází Alfréd Strejček
Úvodní slovo:
 Ing. Radomír Vališka– starosta obce
 Mgr. Jaroslav Vávra – ředitel festivalu
 Ing. Pavlína Kaprasová
– Foersterova společnost
Pěvecký sbor Antoním Dvořák Turnov
– sbm. Bohuslav Lédl
 Spirituály
o My Lord
o I know the Lord
o Nobody knows
o Deep river
o Josua Fit The Battle Of Jericho

Pěvecký spolek Záboj Dvůr Králové – sbm. Vít Mišoň
 František Voves
o Trebišov
 Vilém Černík
o V širém poli studánečka
 Oldřich Halma
o Mikulecká dědina
o Važanští kohouti
 Josef Židek
o Žežulička

Pěvecký sbor Vlastislav Heřmanův Městec
– sbm. Markéta Výborná
 Zbyněk Mrkos
o Bude večer
 Jaroslav Krček
o Což se mně milá
 Josef Bohuslav Foerster
o Na Valdštýně
 Dušan Vančura
o Já se těším do nebe
 Heinz Lemmermann
o Bongo, bongo

Pěvecký spolek Jizeran Semily
– sbm. Jiří Kurfiřt
 Anonym z 2. poloviny 16. století
o Tourdion
 Thoinot Arbeau /Jiří Hylmar
o Krásko, tys polapila mě v sítě očí svých
 Jiří Hylmar/ Dušan Vančura
o Scarborough
 Dušan Vančura
o Dudy v Edinburku

Pěvecký sbor benešovských učitelek
– sbm. Tomáš Pergel
 Klement Slavický
o Sela jsem já maryjánek
 J. Kloháň
o Prší, prší
 Nikolaj R. Korsakov
o Ně větěr
 Spirituál
o Babylon´s Falling

Smíšený pěvecký sbor Hlahol Nymburk
– sbm. Tomáš Pergel
 Lidová
o Když jsem já šel skrze Louny
 Jan Šoupal
o Dolina, dolina
 Zdeněk Lukáš
o Jeren kramář vosla míl
 Spirituál, Egon Ziesman
o My Lord Chat a Morning

Pěvecké sdružení pražských učitelek
– sbm. Ivan Zelenka
 Ivan Zelenka
o Okolo Třeboně
 Leoš Janáček
o Láska opravdivá
 Zdeněk Lukáš
o Čepení

Sofia Lady Teachers´ Choir and Mandolin Orchestra Sofia
– sbm. Grigor Grigorov
 Wolfgang Amadeus Mozart
o Ave verum corpus
 Sergej Rachmaninov
o Italian Polka
 Jahann Sebastian Bach – Charles Gounod
o Ave Maria

Orchestr
 M. Maciocchi
o Sur le rives du Tage
 J. Tsankov
o When the moon appears
Sólo: Mimi Nikolova

Smíšený pěvecký sbor Anton Foerster Lublaň
– sbm. Damijana Božič-Močnik
 Anton Foerster
o Pevec
 Lojze Lebič
o Trauniče so žie zalene
 Srečko Kosovel, Vilko Ukmar
o In če sem samo vetru brat
 Anton Foerster
o Gospod, jaz nisem vreden
o Vidi aquam
o Slava nebes kraljici
o Planinska

Zpěv společných písní
– sbm. Vít Mišoň, Bohuslav Lédl, Damijana Božič-Močnik, Grigor Grigorov
 Josef Bohuslav Foerster
o Rodné brázdy v šíř i v dál
 Jan Šoupal
o Akú som si
 Oldřich Halma
o Veru si ty šohajíčku
 V dobrém jsme se sešli

Večerní festivalové koncerty
19:00 Dětenice – sokolovna
19:00 Dolní Bousov – sokolovna
19:00 Kopidlno – kostel

Dětenice-Osenice-Dolní Bousov-Kopidlno
2016

Akce je součástí projektu
"Živý venkov – tradice a současnost".

Festival se koná za finanční podpory obce Dětenice, rodiny JBF a uvedených míst.

Partnerem festivalových koncertů je Ochranný svaz autorský. Festivalové logo © akad. mal. Alena Hoblová

PROGRAM KOPIDLNO

Pěvecký sbor Antonín Dvořák Turnov
Sbormist Bohuslav Lédl

Jacob Arcadelt Ave Maria
Zdeněk Lukáš Missa brevis – Gloria a Sanctus
Kryštov Harant Veni creator Spiritu
Anton Bruckner Locus iste
Antoní Dvořák Nepovím
Bohuslav Lédl Ave Maria
Stanley Gordon Alleluja

Pěvecký sbor Antonín Dvořák Turnov (založen 1861)
Zpěvácký spolek v Turnově se 4. května 1904 přejmenoval na Zpěvácký spolek Antonín Dvořák, neboť s Mistrem udržoval prostřednictvím jeho přítele Aloise Göbla čilé styky. Mistr mu věnoval Čtyři smíšené sbory op. 29 (Místo klekání, Ukolébavka, Nepovím a Opuštěný). V r. 1951 stál sbor u založení Dvořákova Sychrova (pro 1. ročník nastudoval jeho Stabat Mater), místa skladatelova častého pobytu. Sbor proslul jako interpret Dvořákových skladeb a neúnavný organizátor zmíněného festivalu. Zúčastnil se mnoha projektů s řadou významných, sólistů, těles a spřátelených sborů. Nechyběl např. při uvedení Stabat Mater a Svatebních košilí A. Dvořáka s Filharmonií Hradec Králové
a PS Smetana Hr. Králové, letos s Podkrkonošským symfonickým orchestrem
a sbory Janáček Jablonec nad Nisou, Jizeran Semily, Bořivoj Lomnice nad Popelkou a Hlas Nová Paka uvádí jeho Te Deum. V jeho čele stojí mimořádná osobnost turnovského kulturního života, všestranný a pohotový klavírista
i organizátor, hudební skladatel a jazzmen Mgr. Bohuslav Lédl, ředitel ZUŠ Turnov a držitel Ceny města Turnov (2007). Pěveckému sboru věnoval Mši PSAD, duchovní skladbu Cantate Domino a úpravy dalších skladeb.

Smíšený pěvecký sbor Hlahol Nymburk
Sbormistr Tomáš Pergel
Sergej Rachmaninov Bogorodice děvo
Sally K. Albrecht Gloria
Brian Lewis Agnus Dei
Gabriel Fauré Tantum ergo (společně s SBU)
Jan Ev. Zelinka Stabat Mater
Sóla zpívají: Lenka Pergelová, Iveta Soběslavová a Jana Michlová

Smíšený pěvecký sbor Hlahol Nymburk (založen 1860)

Staroslavný Hlahol Nymburk letos oslaví již 156 let nepřetržitého trvání sboru. V současnosti má kolem 25 členů. Jeho sbormistrem je od r. 1995 ing. Tomáš Pergel. Členskou základnu tvoří zpěváci z Nymburka, Poděbrad, ale i z Lysé nad Labem a jiných míst nymburského okresu. V repertoáru sboru jsou skladby různých žánrů: duchovní, světské a lidové – od renesance po soudobou hudbu. Hlahol je také spoluorganizátorem mezinárodního hudebního festivalu – Nymburských dnů B. M. Černohorského. Kultivovaný pěvecký projev, smysl pro větší hudební celky a historické kontakty sboru s Josefem Bohuslavem Foerstrem ho přímo předurčují, aby se stal častým a vítaným účastníkem festivalu Foersterovy Osenice. Zřizovatelem sboru je Městské kulturní středisko Nymburk.

Pěvecký sbor benešovských učitelek
Sbormistr Tomáš Pergel

Jacob Arcadelt Ave Maria
A. Krylov Těbě pajom
Wolfgang Amadeus Mozart Agnus Dei z Korunovační mše
Gabriel Fauré Tantum ergo (společně s Hlaholem)
Jan Evangelista Zelinka Stabat Mater (společně s Hlaholem)

Sóla zpívají: Lenka Pergelová, Iveta Soběslavová a Jana Michlová

Pěvecký sbor benešovských učitelek (založen 1981)
V letech 1981 – 1988 ho vedla Dr. Jaroslava Modrochová. Brzy vystupoval
v Benešově i okolí, zúčastnil se i soutěží "Písně přátelství" a "Pražské dny sborového zpěvu". Koncertoval v řadě evropských států včetně Švédska, Anglie a Lotyšska. Od r. 1988 sbor řídí Tomáš Pergel. Začala nová etapa v činnosti sboru, který se účastní festivalů "Jaro Josefa Suka" a "Podblanický hudební podzim", tradiční jsou v Benešově a celém regionu také vánoční koncerty
s pravidelným uváděním České mše vánoční J. J. Ryby. Sbor je opakovaně zván na "Sukovy Křečovice", jež se pořádají v rámci mezinárodního hudebního festivalu "Pražské Jaro".
Interpretuje hudbu světskou i duchovní od nejstarších dob po současnost. Spolupracoval např. s Radovanem Lukavským, Vladimírem Rážem, Alfrédem Strejčkem, Petrem Štěpánkem, Martinem Matouškem, Ladislavem Elgrem, Stanislavem Předotou, Janem Čenským a dalšími. Činnost sboru podporuje Město Benešov.

PROGRAM DĚTENICE

Pěvecký spolek Jizeran (založen 1860)
sbormistr Jiří Kurfiřt

Orlando di Lasso O occhi manza mia
Jacob Arcadelt Il bianco e dolce cigno
Spirituál, arr. Jiří Hylmar Čistý vždy mám býti
Spirituál, arr. Jiří Hylmar Vlak
Petr Ulrych/Karel Sax Až jednou červánky

Sbor se r. 1969 rozpadl, obnoven byl r. 1989. Nastudoval 10 mší, Te Deum
A. Dvořáka, Loutnu českou a 7 vánočních písní z České mariánské muziky
A. Michny z Otradovic, kantáty Otvírání studánek (Martinů), Píseň českou (Smetana), Jarní romanci (Fibich), Vánoční (Luboš Fišer), několik rozsáhlých pastorel a desítky dalších skladeb písňového charakteru. Spolupracoval s řadou sborů a mnoha profesionálními i amatérskými orchestry. Získal stříbrné pásmo na festivalu v Hradci Králové a bronzové na Pražských dnech sborového zpěvu. Od r. 1989 účinkoval na 400 koncertech a vystoupeních v 70 městech a obcích ČR, Nizozemí, SRN, Slovinska, Itálie, Polska a Ukrajiny (Podkarpatské Rusi, obec Koločava). Sbor řídí Jiří Kurfiřt, nositel Ceny města Semily.

Pěvecké sdružení pražských učitelek (založeno 1912)
sbormistr Ivan Zelenka

Petr Eben O vlaštovkách a dívkách
(výběr z cyklu) Vlaštovička líta II., Čis něbyl doma
Josef Bohuslav Foerster Písnička
Zdeněk Lukáš Čepení
Ivan Zelenka My Lord
Spirituál / upravil Ivan Zelenka Hand Me Down My Silver Trumpet
(sólo Marie Johnson)

Pěvecké sdružení pražských učitelek patří k nejstarším ženským pěveckým sborům v Čechách a na Moravě. Pracuje nepřetržitě od doby svého ustanovení a schválení c. k. místodržitelstvím v Království českém dne 17. 12. 1912. Repertoár sboru je velice rozsáhlý – od gregoriánského chorálu až po současnou tvorbu. Od roku 1991 je uměleckým vedoucím sboru hudební skladatel a aktivní trombonista Ivan Zelenka. Komponuje a aranžuje skladby z oboru populární, filmové a divadelní hudby i jazzu. Těžiště jeho skladatelské práce je však ve vážné hudbě, své skladatelské úsilí zaměřuje také na skladby pro ženský sbor.

Vystoupení Jany Ryklové (soprán), klavírní doprovod Bernd Radoch (SRN)

Giuseppe Verdi Árie pážete Oscara z opery Maškarní ples
Giacomo Puccini Árie Lauretty z opery Gianni Schicchy
Bernd Radoch Klavírní fantazie
Wolfgang Amadeus Mozart Alleluja z Exultate jubilate
Sopranistka MgA. Jana Ryklová (nar. 1976)
Absolventka HAMU Praha ve třídě doc. Jany Jonášové (2004), muzikální a technicky zdatná zpěvačka, vystupovala již v době svého studia v rolích Mozartovy Zuzanky, Pucciniho Laurety, Verdiho Gildy i Smetanovy Esmeraldy. Ve svém repertoáru má operní, operetní, duchovní, chrámovou i novodobou vokální tvorbu. Věnuje se koncertní činnosti doma i v zahraničí (SRN, Švýcarsko, Itálie, Francie, Španělsko, Slovinsku). Interpretuje díla W. A. Mozarta,
C. Francka, G. Rossiniho, J. S. Bacha, G. F. Händela a A. Dvořáka. Vystoupila na Pražském jaru, Pražském podzimu či na festivalu Thurn – Taxis, pořádaném v zámeckém prostředí na Loučeni a pravidelně účinkuje na Foesterových Osenicích. Od r. 2006 spolupracuje s předním německým sborovým dirigentem Berndem Radochem v Kolíně nad Rýnem, s nímž vystupovala na vánočním turné v SRN. Zpívala ve Svatovítské katedrále na Hradě za vedení dómského varhaníka, kde provedla řadu sólových partů při produkcích domácích
i zahraničních sborů. Spolupracuje s dalšími předními varhaníky.

Bernd Radoch (1959, Troisdorf, Porýní)
Na klavír hraje od 7 let. Než se upsal muzice, studoval nejprve sociální pedagogiku. Už
v 19 letech vedl svůj první sbor. Po tříletém studiu na Zemské hudební akademii v Severním Westfálsku promoval v roce 1984 jako sbormistr. Od roku 1985 je sbormistrem z povolání a dnes vede velký počet mužských a závodních (pěveckých) sborů v Porýní a okresech Oberbergisch a Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Od roku 1993 je Bernd Radoch ředitelem Odborového svazu německých sbormistrů z povolání (FDB). Jeho velké koncertní cesty vedly do Vídně, Budapešti, Prahy, Milána, Verony, Benátek, Vancouveru, San Francisca, Austrálie a Jižní Afriky. Sbory oceňují jeho úžasnou muzikálnost, vitalitu a schopnost empatie.
Radochovy sbory zpívají skladby a capella, díla s orchestrálním doprovodem,
vícehlasé sbory, kantáty, žalmy a operní sbory skladatelů Haydna, Schuberta, Wagnera, Verdiho, Pucciniho a dalších autorů, ale též kompozice samotného dirigenta. Zpravidla zve k jejich provedení vynikající nástrojové a vokální sólisty.

Anton Foerster „Skladby církevního roku / Skladbe cerkvenega leta"
Ave Maria (adventní)
Videli so vsi kraji zemlje (vánoční)
Christus factus est (postní)
Vidi aquam (velikonoční)
Presveto Srce slavo (Srdce Ježíšovo)
O Mati Bolečine (Žalostná Matka Boží/Žalostna Mati Božja)
Pridi, sveti Duh (Letnice/Binkošti)
Gospod, jaz nisem vreden (eucharistická/evharistična)
V zakramentu vse svetosti (eucharistická/evharistična)
Mati vsega usmiljenja (Mariina)
Slava Nebes Kraljici (Mariina)
Ave Marija (z opery Goreňský slavíček)

Smíšený pěvecký sbor Anton Foerster Lublaň (založen 1974)
sbormistryně Damijana Božič-Močnik
Smíšený pěvecký sbor Anton Foerster existuje nepřetržitě již 42 let. Brzy po svém ustanovení přijal jméno Anton Foerster po jednom z největších umělců
a pedagogů v oblasti církevní i světské hudby, skladateli českého původu, který po téměř půl století působil ve Slovinsku.
V čele sboru stál po 27 let profesor a skladatel Jože Trošt, od roku 2001 ho vede profesorka hudby Damijana Božič-Močnik.
Pěvci hostovali v mnoha slovinských městech, ale také v cizích zemích. Pravidelně se účastní větších církevních akcí, zejména ve slovinském hlavním městě Lublani.
Sbor se rovněž účastní regionálních pěveckých soutěží, kde se umisťuje na předních příčkách. I přes nejrůznější aktivity zůstává jeho hlavní cílem rozvoj
a výuka kvalitní sakrální hudby. Roku 2014 sbor oslavil 40 let svého působení.

Sbor sofijských učitelek (založen 1934)
sbormistr Grigor Grigorov

sbor
Wolfgang Amadeus Mozart Ave verum corpus
Sergej Rachmaninov Italian polka
Johann Sebastian Bach – Charles Gounod Ave Maria
Franz Schubert Serenada
Zdeněk Fibich Poem
Hans Leo Hassler Tanzen und springen

orchestr
Mario Maciocchi Sur le rives du Tage
J. Tsankov When the moon appears
Sólistka: Mimi Nikolova
„Rutchenitsa" from „Thracian dances"

Sofia Lady Teachers´ Choir and Mandolín orchestra Sofia
sbormistr Grigor Grigorov

Hudba a písně spojily Sbor sofijských učitelek, který byl založen v roce 1934 Peterem Boyadjievem. Jeho nástupce Krum Boyadjiev sbor proměnil ve špičkové těleso. Od roku 1954 byl uměleckým vedoucím známý bulharský dirigent Vasil Arnaudov. Na tento trend navázala Lidia Dimitrova, jež vedla sbor 32 let. S pomocí slavného bulharského hudebníka Theodora Museva rozšířila repertoár, barvu zvuku a hudební uměleckou úroveň tělesa. Od roku 2016 sbor vede Grigor Grigorov, sbormistr s bohatými zkušenostmi získanými u různých prestižních vokálních těles. Sboru byl udělen Řád sv. Cyrila a Metoděje, je několikanásobným laureátem Národního festivalu pro amatérské soubory
a získal zlaté medaile i diplomy za špičkový umělecký výkon. Byl mu propůjčen titul "Representative". Sbor je také laureátem 10. Mezinárodního sborového festivalu v městě Goricia v Itálii (1998), kde byl nominován za dvě kategorie – polyfonie a národní hudba.

Společná skladba sborů
Amazing grace
hudba – autor neznámý, melodie nese název New Britain, text John Newton soprán Jana Ryklová, úprava pro sbor Bernd Radoch

Moderátor koncertu Alfréd Strejček

PROGRAM DOLNÍ BOUSOV

Pěvecký sbor Vlastislav Heřmanův Městec
Sbormistryně Markéta Výborná

Tielman Susato Cum decore
Wolfgang Amadeus Mozart Ave verum
Josef Anton Bruckner Locus iste
Gordon Young Aleluja
Antonín Dvořák Napadly písně
Josef Bohuslav Foerster Na Valdštýně
Slovácká, arr. Zbyněk Mrkos Bude večer
Česká z Berounska, arr. Jaroslav Krček Což se mně má milá
Spirituál, arr. Dušan Vančura Já se těším do nebe
Sigvald Tveit Påls fuge
Jaroslav Ježek Nebe na zemi
Heinz Lemmermann Bongo, bongo

Smíšený pěvecký sbor Vlastislav Heřmanův Městec (založen 1862)
Ve východočeském regionu patří k nejstarším sborům. Vedla ho řada sbormistrů, např. Alois Hnilička, Quido Havlasa, Josef John a rodák Josef Plavec, významný pedagog a skladatel. V r. 2013 předala dirigentské žezlo Ludmila Štěpánová (1982-2013), nejdéle sloužící sbormistryně Vlastislava, Markétě Výborné. Sbor interpretuje hudbu starých mistrů, skladby současných autorů, úpravy lidových písní a populární melodie. Vlastislav připravuje koncerty v heřmanoměstecké Synagoze, vánoční koncerty a pravidelná Setkání pěveckých sborů v Heřmanově Městci. Vydal několik CD, v poslední době nastudoval Českou píseň B. Smetany, Jarní romanci Zd. Fibicha či světově proslulé oratorium Stabat Mater Ant. Dvořáka, s kterým vystoupil v rámci festivalu „Pardubické hudební jaro" v kostele sv. Ducha v Hradci Králové. Letos se věnoval dvěma projektům. S Konzervatoří Pardubice na řadě míst provedl Mozartovo Requiem a na vánočním koncertu realizoval ve spolupráci s Chrudimskou komorní filharmonií Missu brevis Jiřího Pavlici.

Pěvecký spolek Záboj Dvůr Králové
Sbormistr Vít Mišoň

Georg Friedrich Händel Ombra mai fu
Georg Friedrich Händel Lascia chio pianga
Richard Wagner Sem v průvodu – z opery Lohengrin
Giuseppe Verdi Sbor Židů – Nabucco
Bedřich Smetana Jitro krásné – z opery Dvě vdovy
Bedřich Smetana Proč bychom se netěšili – Prodaná nevěsta

Pěvecký spolek Záboj Dvůr Králové (založen 1861)
Sdružuje nejen aktivní zpěváky, ale také příznivce sborového zpívání. Během roku uskuteční obvykle 12-15 koncertů. Účastní se pěveckých festivalů, spolupracuje se dvěma sbory z Německa. Reprezentoval Českou republiku
v Itálii, Francii a Německu. Sbor udržuje přátelství a spolupráci se smíšeným pěveckým sborem z německého Wagenfeldu, což mu skýtá možnost pravidelných zahraničních koncertů. Od roku 1994 organizuje ve Dvoře Králové Setkání pěveckých sborů, na kterém vystoupí většinou 4-5 sborů východočeské oblasti. Letos se uskuteční již po deváté. Součástí akce v Hankově domě bývá beseda s pozvaným hudebním znalcem. Panovala tu pokaždé skvělá přátelská atmosféra a celé setkání završila večerní zábava, na kterou se všichni účastníci těšili. Záboj také několikrát hostil oblastní konferenci Unie českých pěveckých sborů v Hradci Králové a jeho členové byli významnými funkcionáři sborového hnutí. Činnost Spolku Záboj je finančně podporována Městem Dvůr Králové nad Labem. Záboj je členem Unie českých pěveckých sborů.

Po stopách rodiny Foersterů

Dětenice – Od památného koncertu k uctění památky 50. výročí úmrtí Josefa Bohuslava Foerstera v Míčovně Pražského hradu a cyklu koncertů v tomtéž roce, který byl nazván podle jedné z Foersterových knih „Co život dal", v roce 2001 vznikla myšlenka na uspořádání festivalu a na vybudování Památníku Foersterova rodu.

Významný rozvětvený rod Foersterů v 18. a 19. století vytvořil právě v našem kraji známé hudební centrum ve škole a v kostele v Osenicích.
Zde se narodil též otec našeho hudebního skladatele J. B. Foerstera a jeho bratr Antonín Foerster ( 1837 – 1926), který z Čech odešel do Lublaně, kde se stal významným hudebním pedagogem a národním slovinským skladatelem. Proto se též Slovinci k tomuto významnému krajanu hlásí.
Rod hudebního skladatele J. B. Foerstera pochází z Osenic. Zde jeho pradědeček a dědeček působili na škole jako řídící učitelé a v osenickém kostele jako regenschori. Josef Bohuslav Foerster zůstává v srdci a mysli občanů. Jeho jméno je spojeno v našem kraji s Osenicemi, městem Jičín a Českým rájem. Ze své lásky k těmto místům se vyznal a odměnil Osenickou a Jičínskou suitou, zhudebněnými verši Fráni Šrámka a stránkami ve své knize Poutník.

Nelze opomenout ani významný čin této novodobé historie, jímž se stala beze sporu záchrana historických varhan z poloviny 19. století, na níž se podíleli finanční sbírkou především občané tohoto dříve zapomenutého kraje. Pod odborným zásahem pražského varhanáře ing. M. Poláčka byl tento vzácný nástroj restaurován a slouží opět svému účelu při bohoslužbách i jako koncertní nástroj pod rukama věhlasných varhaníků (jako např. regenschoriho svatovítského kůru J. Kšici).  texty připravil Radomír Vališka, starosta obce

Hvězda na hudebním nebi naší vlasti

Dne 20. října 1949 se místní národní výbor v Osenicích usnesl, aby národní umělec a hudební skladatel Dr.h.c. Josef Bohuslav Foerster se stal, jako přímý potomek rodu Foersterů, čestným občanem obce. Pro jmenování byla zhotovena umělecká plaketa.Dne 8. prosince 1949 se uskutečnila hodinová návštěva u Josefa Bohuslava Foerstera v Praze – Strašnicích. Za účasti předsedy MNV Ant. Sobotky a ředitele školy Aloise Koudelky byl předán diplom čestného občanství obce Osenice. Mistr byl ve svém věku neobyčejně duševně čilý a tělesně svěží. Ředitel školy zde přednesl tento projev:

close Josef Bohuslav Foerster. zoom_in „Drahý Mistře! Přicházíme k Vám z míst, kde tak hluboce zapustily se kořeny Vašeho rodu. Tímto místem je obec Osenice na Libáňsku. Tato obec stává se držitelem památky ušlechtilých generací Vašeho rodu. Toto místo možno určiti za základ mnoha uměleckých myšlenek Vašeho nesmrtelného díla. Přinášíme Vám pozdravy celého okolí. Dnes u příležitosti Vašich blížících se narozenin naše obec Vás jmenuje čestným občanem za zásluhy a všechno to krásno, které jste svým dílem vytvořil pro náš národ. Rod Foersterů vykonal záslužnou práci jako vynikající učitelé, regenschoři a organizátoři v oboru hudby a divadla. Čelní stěna naší školy je ozdobena pamětní deskou Vašeho dědy, učitele Jos. Foerstera, který po padesát let na této škole působil, tradici kantorskou hájil a jehož všechny tvůrčí síly rozkvetly v jeho dětech a vnucích.

A Vy také jako jeden vnuk stal se hvězdou na hudebním nebi naší vlasti. Naše stařičká škola navždy spojila své jméno s jménem Vaším a dnes přicházíme, abychom Vám též poděkovali, že jste svolil, aby naše národní škola v Osenicích nesla čestný název Národní škola Dr. h. c. J. B. Foerstera." K tomu se připojila i naše obec a my jejím jménem odevzdáváme Vám diplom čestného občanství, abychom i takto se vždy hlásili k slavnému rodu Foersterů, který navždy zůstane ve svazku naší obce. Přijměte, prosím, tuto vzpomínku, k níž připojujeme přání stálého zdraví, stálé spokojenosti, abyste mohl ještě mnoho chvil věnovati své skladatelské činnosti. Děkujeme Vám za všechnu ochotu, přízeň a za vše, čím jste prospěl našemu kraji, národu a vlasti. Buďte zdráv!"

Mistr vyslechl projev s pohnutím, místy i plakal a pak krátce promluvil. Poděkoval za tuto poctu, vzpomínal na náš kraj a na vše se vyptával. Na přítomné gratulanty zapůsobila podrobná znalost Osenic a samotné osenické školy. Po přátelském rozhovoru i podepsání několika knih a předání ovoce z Osenic následovalo srdečné rozloučení. Z této návštěvy se všichni rozcházeli s nezapomenutelnými dojmy. Dále bylo požádáno ministerstvo školství o souhlas čestného názvu pro zdejší školu „Národní škola Dr. h. c. Jos. Boh. Foerstra." Žádosti bylo vyhověno.