Cílem krátkodobého projektu koncipovaného přímo pro Štorchovu síň MěMu v Hořicích je naplnit koncept tzv. šťastného muzea, Happy Museum, který je výsledkem britského výzkumu prezentovaného v manifestu nadace The New Economics Foundation a jejich známého indexu šťastné planety. Základní myšlenka manifestu říká, že úspěch národa či státu se hodnotí nikoliv podle HDP, nýbrž podle množství šťastných a zdravých jedinců. Návštěva muzea je chápána jako důležitá socializační aktivita, kdy na konci výstavy se návštěvníci cítí lépe než na začátku. (In. Šobáňová, 2014).  Naplnění tohoto cíle se neděje prostřednictvím rozšířené představy zábavního parku, muzeální expozice stále plní svoji edukativní funkci, avšak přednostně se zde sleduje socializační a částečně i terapeutický účinek na návštěvníka a zdůrazňuje se role muzea jako stimulátora společenské komunikace.

close S Uměnou v muzeu info Zdroj: Archiv města zoom_in

Koncept výstavy „S Uměnou v muzeu“ usiluje o „plastický obraz“ světa výtvarného umění. Děti do něj vstupují společně s profesorem Uměnou, průvodcem, který s nimi komunikuje prostřednictvím dopisů. Dopisy zastupují dějový prvek výstavy a jsou předmětem edukace. Popisují situaci, na jejímž konci divák objevuje objekt, jenž je předmětnou demonstrací pointy příběhu.  Dopisy mají formy hlasového komentáře, který je možné vyslechnout připojením se na web muzea prostřednictvím QR kódu. Stopáž příběhů je různá, celková délka všech zvukových nahrávek trvá více než hodinu. K poslechu zvukových stop je zapotřebí přinést si sluchátka. Pokud návštěvník nechce poslouchat, může se s příběhem seznámit v krátkém komiksu. V dopisech jsou uváděny základní pravidla a způsoby práce s výtvarnými materiály při iluzivním zobrazování skutečnosti. Průsečíkem mezi teorií a praxí se stává možnost realizace kresby, návrhu, smyslového prožitku přímo v expozici. Divák si může zvolit, v jakém pořadí bude výstavu „konzumovat“, Je jen na jeho uvážení, jak se bude ve výstavě pohybovat a kolik zastavení učiní. Jestliže nechce „být účastníkem příběhů“, může se pouze dívat nebo dotýkat objektů a prvků podněcujících prostorové, optické a haptické zážitky. I ty mohou návštěvníka výstavy dovést ke specifickému výtvarnému myšlení a smyslové stimulaci.  Výstava je tedy jakýmsi „zkušenostním prostředím“, kde jsou všechny dílčí vyrobené, nalezené či zakoupené „exponáty“ použity s vědomím „hry“ na iluzi světa. Vedle profesora Uměny se děti mohou potkat i s jeho kolegou panem Náhodou, tetou Pletlou, panem Von Tepichem, sochařem Laďouskem a dalšími postavami, prezentované loutkami. Na závěr ještě jedno malé upozornění, neboť jde o krátkodobou akci!

S profesorem Uměnou se děti a další návštěvníci mohou potkat pouze jeden týden, od 2.5. do 9.5.2023, v návštěvní době Městského muzea Hořice.