Nechceme, aby žádné z bohulibých konání zůstalo nepovšimnuto. Rádi pozveme všechny navržené k popovídání, rádi všem poděkujeme. Těšíme se, že čtenáři naší výzvy zavzpomínají na to, co hezkého se v roce 2012 v kultuře na okrese událo a přispějí k nominaci.

Návrh na Štefana může provést každý, stačí uvést jméno a adresu nominovaného (jednotlivce či skupiny) a stručné zdůvodnění, kategorii, jméno a adresu navrhovatele.

Své návrhy zasílejte do 31. prosince na adresu koordinátora Štefanské komise Bohumíra Procházky, Sokolovská 367, Jičín, e-mail: prochor.jc@tiscali.cz , tel. 493 523 492 V nominaci je třeba uvést, zda se jedná o dlouhodobé zásluhy (za nejméně pět let činnosti), nebo kulturní počin za rok 2012.   Štefanská komise