Na pořadu jednání byla finanční hodnocení za průběh léta i další akce, které Klub přátel české písničky průběžně pořádá. V plánu jsou další akce během tohoto i příštího kalendářního roku.