Jedna z akcí se uskutečnila v kopidlenské hospodě U Tomáše. V příjemném podniku se včera sešli taťkové se svými manželkami, dcerami a syny, aby onen významný den uctili několika hlty plzeňského ležáku. Pivovar Pilsner Urquel svůj zlatavý produkt dodal zdarma.

V jičínském Mateřském centru Kapička byl slavnostní program zahájen rovněž včera, a to v 15 hodin. Přípomínka výjimečného dne zde samozřejmě vypadala jinak než v prostorách tradiční hospůdky, neboť program zde byl ryze rodinný, rozhodně ne jenom pro tatínky. Rodiče s dětmi si zde užili spoustu zajímavých her, dokonce došlo i na zakousnutí buřta a jiných dobrot.

Pokud se na Den otců podíváme historikovým okem, zjistíme, že nejde o český vynález, nýbrž že je spíše importem z anglosaských zemí. Říká se, že poprvé byl v USA slaven ještě před první světovou válkou, o více než padesát let později byl oficiálně uznán prezidentem Lyndonem B. Johnsonem. Tehdy byl také pevně stanoven jakožto třetí červnová neděle. Většina zemí, v nichž je „svátek otcovství" připomínán, se drží tohoto amerického úzusu.

Druhým nejčastějším datem je 19. březen. Je to například případ Belgie, Chorvatka, Švýcarska, Itálie, Portugalska nebo Španělska.